freepay, Freepay, freepay.ir, فری پی, درگاه پرداخت
تبلیغات
فال, فال های وتار, فال وتار, faal, fal, wtaar, faal wtaar


معمولا در توسعه‌ی اپلیکیشن‌ها ارسال ایمیل به کاربران نیاز است. مثلا فرض کنید در فرم ثبت نام قصد دارید پس از موفق بودن عملیات عضو شدن کاربر جدید، یک ایمیل خوش‌آمد گویی برای وی ارسال کنید. در ادامه‌ی این آموزش با زومیت همراه باشید.

ارسال ایمیل در پی‌اچ‌پی بسیار آسان است ولی این امر در فریم‌ورک Codeigniter آسان‌تر نیز می‌شود. فریم‌ورک یاد شده امکانات زیر را برای ارسال ایمیل در اختیار شما قرار می‌دهد.

 • پشتیبانی از چندین پروتکل - Mail, Sendmail و SMTP
 • رمزنگاری TLS و SSL برای SMTP
 • امکان ارسال ایمیل همزمان به چند نفر
 • پشتیبانی از CC و ‌BCC
 • امکان ارسال ایمیل به صورت متنی یا HTML
 • امکان ضمیمه کردن فایل با ایمیل
 • شکستن متن در ایمیل
 • اولیت‌بندی ایمیل‌ها
 • حالت دسته‌ای BBC که امکان ارسال رایانامه به یک لیست بزرگ از آدرس‌ ایمیل‌های مختلف را فراهم می‌کند.
 • ابزارهای رفع اشکال ایمیل

کلاس ایمیل در فریم‌ورک Codeigniter شامل توابع زیر است که هر کدام کار خاصی را در ارسال ایمیل‌ها انجام می‌دهند.

شماره الگوی کلی پارامترها خروجی نوع خروجی
1 from($from[, $name = ''[,$return_path = NULL]])

$from (string) − “From” آدرس ایمیل

$name (string) − “From” نام نمایشی

$return_path (string) − ایمیل اختیاری برای مواقعی که ایمیل ارسال شده به مقصد نمی‌رسد

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
2 reply_to($replyto[, $name = ''])

$replyto (string) − آدرس ایمیل برای ارسال پاسخ

$name (string) − نام نمایشی برای ایمیل پاسخ دهنده

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
2 to($to)

$to (mixed) − لیست ایمیل یا ایمیل‌های مقصد که باید آن‌ها را با کاما جدا کرد یا به صورت یک آرایه به این تابع ارسال کرد

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
3 cc($cc)

$cc (mixed) − لیست ایمیل یا ایمیل‌های که قصد داریم رایانامه را برای آن‌ها نیز ارسال کنیم که باید آن‌ها را با کاما جدا کرد یا به صورت یک آرایه به این تابع ارسال کرد

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
4 bcc($bcc[, $limit = ''])

$bcc (mixed) − لیست ایمیل‌هایی که باید با کاما از یکدیگر جدا شده یا به صورت آرایه به این تابع ارسال شوند

$limit (int) − حداکثر تعداد ایمیل‌هایی که در هر بار ارسال گروهی باید فرستاد شود

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
5 subject($subject)

$subject (string) − موضوع ایمیل

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
6 message($body)

$body (string) − متن اصلی ایمیل

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
7 set_alt_message($str)

$str (string) − مشابه متن اصلی ایمیل

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
8 set_header($header, $value)

$header (string) − نام هدر

$value (string) − مقدار هدر

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
9 clear([$clear_attachments = FALSE])

$clear_attachments(bool) – تعیین اینکه ضمیمه ها پاک شوند یا خیر

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
10 send([$auto_clear = TRUE])

$auto_clear (bool) − تعیین اینکه داده های مرتبط با ایمیل به صورت خودکار پاک شوند یا خیر

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
11 attach($filename[, $disposition = ''[, $newname = NULL[, $mime = '']]])

$filename (string) − نام فایل

$disposition (string) − وضع فایل ضمیمه در ایمیل. البته بسیاری از ابزارهای مدیریت ایمیل خود از وضع مخصوصی استفاده می‌کنند

$newname (string) − نام سفارشی برای فایل برای استفاده در ایمیل

$mime (string) − MIME نوع  (برای داده‌هایی که میانگین دارند مفید است)

CI_Email instance (method chaining) CI_Email
12 attachment_cid($filename)

$filename (string) − نام فایل ضمیمه موجود

Attachment Content-ID or FALSE if not found string

ارسال ایمیل 

برای ارسال ایمیل در فریم‌ورک codeigniter ابتدا باید کتابخانه‌ی مربوطه را بارگذاری کنیم. بدین منظور باید از کدی مثل کد زیر بهره ببریم.

$this->load->library('email');

پس از لود کردن کتابخانه‌ی ایمیل، به راحتی می‌توان از توابع فوق استفاده کرد و مقادیر مورد نیاز را در آن‌ها قرار داد تا ایمیل مورد نظر ارسال شود. با استفاده از تابع ()from می‌توان تعیین کرد که فرستنده‌ی ایمیل چه کسی است و با تابع ()to نیز مخاطب یا مخاطبانی که قصد ارسال ایمیل به آن‌ها را داریم را تعیین می‌کنیم. علاوه بر این با استفاده از دو تابع ()subject و ()message به ترتیب موضوع و متن اصلی ایمیل را تعیین می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

$this->email->from('your@example.com', 'Your Name');
$this->email->to('someone@example.com');

$this->email->subject('Email Test');
$this->email->message('Testing the email class.');

پس از تنظیم مقادیر مورد نیاز برای ارسال ایمیل، با استفاده از تابع ()send اقدام به ارسال ایمیل می‌کنیم.

$this->email->send();

مثال:

ابتدا نرم‌افزار سرور مجازی زمپ را مثل همیشه اجرا کرده و دو سرور آپاچی و MySql را در حالت فعال قرار دهید.

یک پروژه جدید Codeigniter همانند‌ پروژه‌هایی که در جلسات قبل ایجاد می‌کردید ایجاد کنید. بدین منظور ما یک پوشه در htdocs نرم‌افزار زمپ ساخته‌ و نام آن را code-emial تعیین کرده‌ایم. سپس همانند آنچه در آموزش‌های جلسات اولیه توضیح دادیم، فریم‌ورک را در این پوشه پیکربندی و آماده‌ی استفاده می‌کنیم.

در مسیر application/controller یک فایل کنترلر جدید به نام Email_controller.php بسازید و کد زیر را در آن قرار دهید:

<?php 
  class Email_controller extends CI_Controller { 

   function __construct() { 
     parent::__construct(); 
     $this->load->library('session'); 
     $this->load->helper('form'); 
   } 

   public function index() { 

     $this->load->helper('form'); 
     $this->load->view('email_form'); 
   } 

   public function send_mail() { 
     $from_email = "your@example.com"; 
     $to_email = $this->input->post('email'); 

     //Load email library 
     $this->load->library('email'); 

     $this->email->from($from_email, 'Your Name'); 
     $this->email->to($to_email);
     $this->email->subject('Email Test'); 
     $this->email->message('Testing the email class.'); 

     //Send mail 
     if($this->email->send()) 
     $this->session->set_flashdata("email_sent","Email sent successfully."); 
     else 
     $this->session->set_flashdata("email_sent","Error in sending Email."); 
     $this->load->view('email_form'); 
   } 
  } 
?>

در کد بالا در متد ()sendـmail ابتدا مقادیری چون آدرس فرستنده، گیرنده، موضوع و متن ایمیل را تعیین کرده‌ایم. سپس با استفاده از دستور شرطی if و تابع ()send از ارسال شدن یا نشدن ایمیل اطمینان حاصی می‌کنیم و سپس با استفاده از تابع set_flashdata پیام مورد نظر را در هر یک از شرایط به کاربر نمایش می‌دهیم.

حال باید فایل ویو یا نمای مربوطه را نیز ایجاد کنیم. بدین منظور در مسیر application/views یک فایل جدید به نام email_form.php ایجاد کرده و کدهای زیر را در آن قرار دهید.

<!DOCTYPE html> 
<html lang = "en"> 

  <head> 
   <meta charset = "utf-8"> 
   <title>CodeIgniter Email Example</title> 
  </head>

  <body> 
   <?php 
     echo $this->session->flashdata('email_sent'); 
     echo form_open('/Email_controller/send_mail'); 
   ?> 

   <input type = "email" name = "email" required /> 
   <input type = "submit" value = "SEND MAIL"> 

   <?php 
     echo form_close(); 
   ?> 
  </body>

</html>

در نهایت در مسیر application/config فایل routes.php را باز کرده و سپس خط زیر را به آخر آن اضافه کنید.

$route['email'] = 'Email_Controller';

با مراجعه به لینک اپلیکیشن ساخته شده، می‌توانیم ایمیل مورد نظرمان را توسط فریم‌ورک Codeigniter ارسال کنیم. از آنجا که ما این مثال را در پوشه‌ی codei-email ایجاد کرده‌ایم، بنابراین برای اجرای آن باید به آدرس زیر در مرورگر وب خود مراجعه کنیم.

http://127.0.0.1/index.php/email

همانطور که مشاهده کردید ارسال ایمیل در فریم‌ورک مورد بحث بسیار آسان بوده و بنا به نیاز خود می‌توانید هر نوع ایمیلی را با ِآن ارسال کنید. با توجه به توابعی که در این مطلب آن‌ها را به شما توضیح دادیم، سعی کنید برای خود پروژه‌ای تعریف کنید که در آن یک ایمیل اچ‌تی‌ام‌ال با محتوای دلخواه و نیز فایل ضمیمه را برای خود و چند نفر دیگر ارسال کنید.

اگر سوال یا پیشنهادی در مورد مباحث ارايه شده در این جلسه دارید، لطفا از طریق بخش دیدگاه‌ها آن را با زومیت و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.

منبع : Zoomit ارسال به :
انتشار : شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۴:۵ دیده شده : ۲۱۵بار نویسنده : admin

آموزش Codeigniter آموزش Codeigniter از پایه آموزش Codeigniter فارسی آموزش تصویری Codeigniter دانلود آموزش Codeigniter کتاب آموزش Codeigniter آموزش کامل Codeigniter فیلم آموزش Codeigniter آموزش نصب Codeigniter آموزش فریم ورک Codeigniter دانلود آموزش تصویری Codeigniter دانلود فیلم آموزش Codeigniter دانلود کتاب آموزش Codeigniter دانلود فیلم آموزشی Codeigniter دانلود فیلم آموزش Php Codeigniter Framework کتاب آموزشی Codeigniter کتاب آموزش فریم ورک Codeigniter آموزش فارسی بسیار کامل Codeigniter آموزش کامل فریم ورک Codeigniter فیلم آموزشی Codeigniter فیلم آموزش فریم ورک Codeigniter جلسه اول خواستگاری جلسه اول خواستگاری چه باید گفت جلسه اول خواستگاری چه بگوییم؟ جلسه اول خواستگاری دهنوی جلسه اول خواستگاری چه بپرسیم جلسه اول خواستگاری دکتر فرهنگ جلسه اول خواستگاری چی بگم جلسه اول خواستگاری چی بپرسیم جلسه اول خواستگاری سوالات جلسه اول خواستگاري جلسه خواستگاری جلسه خواستگاری رسمی جلسه خواستگاری دکتر فرهنگ جلسه خواستگاری + سوالات جلسه خواستگاری موفق جلسه خواستگاری+سوال جلسات خواستگاری جلسه خواستگاري جلسات خواستگاری دکتر فرهنگ خواستگاری جلسه اول جلسه دوم خواستگاری جلسه دوم خواستگاری چه بگوییم؟ جلسه دوم خواستگاری دهنوی جلسه دوم خواستگاری چی ببریم جلسه دوم خواستگاري جلسه سوم خواستگاری جلسه سوم خواستگاری دهنوی سوالات جلسه دوم خواستگاری سوالات جلسه دوم خواستگاری دهنوی سوالات جلسه دوم خواستگاری دکتر فرهنگ جلسه هیات دولت جلسه هیات دولت امروز جلسه هيات دولت جلسه هيات دولت امروز جلسه هیات دولت روز چهارشنبه جلسه هیات دولت دیروز جلسه هیات دولت روحانی جلسه هیات دولت یازدهم جدیدترین جلسه هیات دولت جلسه هيئت دولت امروز جلسة وناسه جلسة وناسه 2016 جلسه وناسه راشد جلسه وناسه حاتم العراقي وقصي جلسه وناسه حلا الترك ومشاعل جلسة وناسه طني ورور جلسة وناسه راشد الماجد جلسة وناسه حلا الترك جلسة وناسه رابح صقر جلسة وناسه جميله طني ورور جلسه امروز مجلس جلسه امروز مجلس دهم جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي جلسه امروز مجلس برای رای اعتماد جلسه امروز مجلس خبرگان جلسه امروز مجلس عراق جلسه امروز مجلس مطهری جلسات امروز مجلس جلسه علنی امروز مجلس جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی جلسه هیئت دولت جلسه هیئت دولت امروز جلسه هیئت دولت روز یکشنبه جلسه هیئت دولت دیروز جلسه هیئت دولت در مشهد جلسه هیئت دولت یکشنبه جلسه هیئت دولت در امروز جلسه هیئت دولت یازدهم جلسه هیئت دولت روحانی در جلسه اول خواستگاری چه بگوییم در جلسه دوم خواستگاری چه بگوییم در جلسه اول خواستگاری چه بگویم جلسه اول خواستگاری چه بگویم جلسة عود جلسة عود يمني جلسة عود اعوفك جلسة عود طرب جلسة عود يمنيه جلسة عود خالد عبدالرحمن جلسه عود حزينه جلسه عود خاصه جلسه عود مسكين يا قلبي جلسة عود نجران جلسه اول آشنایی جلسه اول آشنایی با دختر جلسه اول آشنایی برای ازدواج جلسه اول آشنایی دختر و پسر جلسه اول آشنایی چه بگوییم؟ جلسه اول آشنایی خواستگاری جلسه اول آشنایی ازدواج جلسه اول آشنایی خانواده ها جلسه اول آشنايي جلسه اول آشنايي+ازدواج ایمیل موقت ایمیل موقت یاهو ایمیل موقت خارجی ایمیل موقت با پسورد ایمیل موقت گوگل ایمیل موقت 10 دقیقه ای ایمیل موقت رایگان ایمیل موقت برای Cproxy ایمیل موقت با قابلیت ارسال ايميل موقت مهمل ایمیل یاهو ایمیل یاهو ساختن ایمیل یاهو فارسی ایمیل یاهو باز نمیشه ایمیل یاهو جدید ایمیل یاهو مکتوب ایمیل یاهو دات کام ایمیل یاهو تحریم ایمیل یاهو ورود ایمیل یاهو دانلود ایمیل ایرانی ایمیل ایرانی رایگان ایمیل ایرانی رایانا ایمیل ایرانی چاپار ایمیل ایرانیان ایمیل ایرانی میل سرا ایمیل ایرانی فارسی ايميل ایرانی ایمیل ایرانی Ir ایمیل ایرانی میهن میل ایمیل دانشگاه تهران ایمیل دانشگاه تهران Outlook ایمیل دانشگاه تهرانپ Email دانشگاه تهران ایمیل اساتید دانشگاه تهران سامانه ایمیل دانشگاه تهران ساخت ایمیل دانشگاه تهران سایت ایمیل دانشگاه تهران ایمیل رئیس دانشگاه تهران ساختن ایمیل دانشگاه تهران ایمیل فارسی ایمیل فارسی Yahoo ایمیل فارسی میهن میل ایمیل فارسی چاپار ایمیل فارسی رایگان ایمیل فارسی یاهو ایمیل فارسی میل فا ایمیل فارسی رایانا ایمیل فارسی ایرانی ایمیل فارسی گوگل ایمیل مارکتینگ ایمیل مارکتینگ چیست؟ ایمیل مارکتینگ رایگان ایمیل مارکتینگ نرم افزار ایمیل مارکتینگ پنل ايميل ماركتينگ آموزش ایمیل مارکتینگ اسکریپت ایمیل مارکتینگ ایمیل ساختن ایمیل ساختن در گوگل ایمیل ساختن در یاهو ايميل ساختن ايميل ساختن در ياهو ایمیل ساختن در فیس بوک ایمیل ساختن فارسی ایمیل ساختن در Yahoo ایمیل ساختن در Gmail ایمیل ساختن در یاهو جدید ایمیل من ایمیل من و تو ایمیل من و تو برای فیلتر شکن ایمیل من و تو لنترن ایمیل من و تو برای سایفون ایمیل منوتو سایفون ايميل من ایمیل من و تو 1 ايميل منظمة Iom ایمیل من چیست ایمیل جدید ایمیل جدید ساختن ایمیل جدید در یاهو ایمیل جدید یاهو ایمیل جدید بازکردن ایمیل جدید ساخت ايميل جديد ايميل جديد هوتميل ايميل جديد ياهو ايميل جديد جيميل ایمیل چاپار ایمیل چاپار ورود ایمیل چاپار چیست ایمیل چاپار اندروید ایمیل چاپار ساخت ایمیل چاپار ایران ایمیل چاپار برای اندروید ایمیل چاپارمیل چاپار ايميل ايراني چاپار ایمیل ملی جلسه وناسه جلسه عود آموزش Codeigniter - جلسه دهم: ارسال ایمیل

دیدگاه شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سایت نمایش داده خواهد شد
آخرین مطالب
تبلیغات
آمار وتار
 • تعداد مطالب : ۱۳۹۳۱۱
 • تعداد نظرات : ۹۸۲۱
 • تعداد حاضران : ۲۱۴
 • آخرین بروزرسانی : ۴ ماه پيش
تبلیغات
آخرین جستجوها