freepay, Freepay, freepay.ir, فری پی, درگاه پرداخت
تبلیغات
فال, فال های وتار, فال وتار, faal, fal, wtaar, faal wtaar


 با عرض تسلیت به مناسب تاسوعا و عاشورای حسینی، 7 درس از درس‌های عاشورا را در این قسمت مطالعه کنید.

1-عاشورا و انسانيت 
يکي از ماندگارترين پيام هاي عاشورا که براي تمام بشريت در طول تاريخ،چه مسلمان و چه غيرمسلمان،آموزنده و زندگي سازاست،اين جمله امام(ع) است که فرمودند: «اگر دين نداريد، لااقل آزاده باشيد.» امام(ع) در اين جمله به اين نکته اشاره مي کند که انسانيت يک ملاک بسيار ارزشمند است که جداي از هر دين و مسلک که انسان ها از آن پيروي مي کنند و مؤمن به خداوند که يا کافر هستند، يک گوهر دروني در وجود تمام آنهاست که به نام انسانيت که اگر هر فرد به آن مراجعه کند، مي تواند راه درست و حقيقت را پيدا کند و حق و ناحق را به واسطه همين گوهر دروني تا حدود زيادي تشخيص دهد. در جاي ديگرايشان فرمودند: «دين لغلغه دهان شما نباشد.» يعني به مسايل دين به صورت ظاهري نگاه نکنيد بلکه تلاش کنيد تا آن را در زندگي خود متبلور و متجلي کنيد. نمود حضور دين در زندگي ايشان،بزرگي روح، عزت و کرامت انساني، به اسارت نگرفتن روح انسان در دام خواهش ها و وسوسه ها و تسليم نشدن در برابر آنچه انسانيت و روح انساني را ذليل مي کند، خواهد بود. به همين دليل است که امام(ع) مي فرمايد: «مرگ در مسير عزت،حيات جاودان است.»

2-عاشورا و اميد 

امام حسين(ع) در آن شرايط سنگين قبل از شهادتش، خانواده اش را جمع مي کند و به ايشان مي فرمايد: «براي سختي ها و مشکلات آماده باشيد و مطمئن باشيد که خداوند، شر دشمنان را از شما دور مي کند.»
امام(ع) با اينکه مي داند چه شرايط سختي در انتظار خانواده اش است آنها را براي چنين مصايبي آماده مي کند و به عنوان بزرگ ترين خانواده،اعضاي خانواده اش را متوجه رحمت و عنايت خداوند مي کند و اينکه همه چيز در اراده خداوند است. اين يک پيام خانوادگي دارد براي تمام کساني که در زندگي با مشکلاتي رو به رو مي شوند و به سرعت دچار افت روحيه مي شوند يا عنان اختيار از کف مي دهند. 
امام(ع) در سخت ترين شرايط به خانواده اش روحيه مي دهد و زماني که حضرت زينب(س) بي تابي مي کند، امام(ع) دست روي سينه خواهرش مي گذارد و مي فرمايد: «مبادا شيطان صبر و شکيبايي تو را از بين ببرد». اينها همه درس هايي است که ما ازاين واقعه عاشورا مي گيريم و مي توانيم در زندگي، از آنها استفاده کنيم. 

3-عاشورا و عبوديت

يکي از مهم ترين پيام هاي واقعه عاشورا،بحث توحيد است. اينکه تمام سختي ها و مصايب عاشورا به دليل اين بود که امام حسين(ع) فقط تسليم امر خداوند بوده تا جاهليت به وجود آمده را از بين ببرد. اگر در جملات آخر امام(ع) قبل از شهادت تأمل کنيم،مي بينيم که ايشان مي فرمايند: «خداوندا من تسليم امرتو هستم و به قضاي تو رضايت دارم و معبودي جز تو نمي شناسم و پرستش نمي کنم. و فريادرس فريادرسان هستي.»
توجه کنيد که در نمازهاي يوميه که هر روز مي خوانيم مي گوييم: «اياک نعبدواياک نستعين». چند نفر از ما به اين جمله توجه مي کنيم؟ در حالي که پيام امام(ع) در آخرين لحظات زندگي اش همين آيه است. اين همان چيزي است که به عنوان سلامت معنوي از آن نام مي برند. سلامت معنوي يعني اينکه زندگي ما رنگ خدايي بگيرد و به آزادي معنوي دست پيدا کنيم که از غيرخدا جدا شويم و به توحيد فکري و عملي ناب برسيم. متأسفانه افرادي هستند که در زندگي وقتي با يک مشکل رو به رو مي شوند اولين چيزي که فراموش مي کنند خداست و براي حل مشکل خود دست به دامان اين و آن مي شوند. پيام عاشورا استقامت، صبر و اميد است و اينکه خداوند قادر بر تمام مسايل است. انساني که به اين مراحل برسد و اين پيام را در زندگي خود متجلي کند، هيچ گاه در برابر زور و باطل قد خم نمي کند و سازش نمي پذيرد چون به خداوند تکيه دارد و ايمان دارد که حق و حقيقت،نهايتاً پيروز است. به اين صورت است که پيام امام حسين(ع) و عاشورا، جهت زندگي انسان ها را تغيير مي دهد و اتفاقاً در تحمل سختي هاي دنياي امروز هم راه گشاست. 

4-عاشورا و آزادگي 

بحث بسيار مهم ديگري که از پيام هاي بزرگ پديده عاشورا است، بحث آزادي افراد در انتخاب و تصميم گيري است. آنجا که امام(ع) در شب عاشورا تمام يارانش را جمع کرد و به ايشان فرمود: «من تکليف دارم و اين دشمنان با من سروکار دارند و اگر شما هم بمانيد،کشته خواهيد شد. هيچ تکليفي بر شما نيست» و چراغ ها را خاموش مي کند و مي فرمايد: «هر کس که مي خواهد از همين راه که آمده است، بازگردد.» آيا شما آزادي عمل و اختياري بيش از اين در طول تاريخ سراغ داريد؟ وقتي که امام(ع) مي فرمايد: «من بيعت خودم را از شما برمي دارم.» يعني از آنچه که خود ايشان صاحب حق و اختيار است هم کوتاه مي آيد و از حق خودش نيز مي گذرد. فقط به اين دليل که به اصل آزادمنشي و آزادي در تصميم گيري و تفکر افراد احترام مي گذارد. امام(ع) با اين کار قصد داشت فقط افرادي را در کنار خود نگه دارد که به اهميت موضوع و باطن اعمال ايشان آگاهي داشتند و نه از روي جهل و يا اجبار در کنارامام(ع) مانده بودند. به همين دليل فرمودند: «آن تعداد معدود افرادي که با من هستند، بايد از آگاه ترين انسان ها باشند.» افرادي که عقيده کامل داشتند که امام(ع) براي رضاي خداوند و اجراي تصميم الهي دست به اين کار زده است نه از روي قدرت طلبي و حرص دنيوي.

5-عاشورا و اتمام حجت

گاهي در مورد برخي از حوادث عاشورا و اعمال و سخنان امام(ع) صحبت هايي مي شود که حق مطلب را ادا نمي کند. يکي از آن موارد بردن کودک چند ماهه به نزديک خيمه گاه دشمن و طلب آب کردن از دشمن براي آن نوزاد است. 
شايد در يک نگاه ظاهري و دنيوي همه افراد نيز در شرايط مشابه چنين عملي را انجام دهند و براي نجات فرزند خود از لشکر دشمن تقاضاي آب نمايند اما اگر در اين مسايل دقيق شويم،متوجه مي شويم که امام(ع) با اين کار خود حجت را بر جاهلان تمام کرد و به تمام افراد در طول تاريخ نشان داد که چه کساني در برابر او صف آرايي کرده بودند. اين يک حرکت سمبوليک براي آشکار شدن نوع عملکرد و تفکر افرادي بوده که دربرابر امام(ع) صف آرايي کرده بودند. امام حسين(ع) در شديدترين شرايط طوري رفتار کردند که امروز براي بشريت هيچ نقطه مبهم و تاريکي باقي نماند و ايشان مي دانستند که چه گروه جاهل و متحجر و دنياطلبي در برابرش صف کشيده اند. آنها همان قاسطين، مارقين و ناکثين بودند که در برابر پدر ايشان ايستاده بودند. اگر کمي دقت کنيد، مي بينيد که کسي که سر امام(ع) را از تن جدا مي کند از خوارجي بوده که در برابر امام علي (ع) مي جنگيد. بنابراين امام(ع) به خوبي لشکريان جاهل دشمن را مي شناخت و با اين عمل خود هويت اين جاهلان را براي تمام آيندگان روشن ساخت.

6-عاشورا و کنترل اجتماعي

از ديگر پيام هاي عاشورا، بحث امر به معروف و نهي از منکر است که امروز در دنيا به عنوان کنترل اجتماعي از آن ياد مي شود. از آنجايي که جامعه يک سيستم است و تمام سيستم ها نياز به نگهداري و کنترل و نظارت دارند، جامعه نيز از اين موضوع مستثنا نيست و اين بحث کنترل اجتماعي را به وجود مي آورد. اين کنترل بايد بر مبناي علم، منطق و اخلاق باشد که ما در اسلام آن را مي بينيم، وقتي به بيانات امام(ع) دقت مي کنيم،ايشان مي فرمايند: «هدف قيام من قدرت طلبي نيست.» اين يک پيام و آموزه مهم براي مديران و مسؤولان است. امام(ع) از روي ظلم،خشونت و قدرت طلبي قيام نکرد بلکه هدف ايشان نشان دادن راه درست از بيراهه ها به امت جدش رسول خدا(ص) بود. اين همان کنترل اجتماعي است که امروزه از آن ياد مي شود. با کمي دقت مي بينيم که اين امر به معروف و نهي از منکر از نهاد خانه و خانواده آغاز مي شود. از وقتي که شما به کودک خود سلام کردن مي آموزيد و به او ياد مي دهيد که دروغ نگويد،اولين اصول امر به معروف و نهي از منکر را به او آموزش داده ايد. 

7-عاشورا وشفا بخشي 

ويکتور فرانکل در کتاب خود به نام «انسان در جستجوي معنا» به اين نکته اشاره دارد که تمام زندگي انسان ها داراي معنا و مفهوم است. انسان بايد اين معاني را دريابد،بياموزد و از آنها در جهت رسيدن به پيشرفت و تعالي بهره مند شود. وقتي ما در زندگي انسان هاي بزرگي همچون امام حسين(ع) فکر کنيم و با آن ارتباط معنايي پيدا کنيم، ديگر صورت ظاهر را رها خواهيم کرد و به آنجايي مي رسيم که مي توانيم ذره اي از اين عظمت و شکوه را دريابيم و روح خويش را به سطوح بزرگ تر ارتقا دهيم. وقتي که شما تصميم مي گيريد با استفاده از آموزه هاي زندگي اين بزرگان به سمت خداوند نزديک شويد و در جهت اين تصميم گيري تلاش مي کنيد، به طور قطع عنايات الهي شامل حال شما خواهد شد و شما در تمام امور زندگي خود آثار آن را احساس خواهيد کرد. 


همان طور که در طول تاريخ پيامبران و اولياي الهي از حضرت آدم(ع) تا ديگر پيامبران معجزات بي شماري را به مردم نشان داده اند،شکي نيست که با برقراري يک ارتباط معنوي قوي با روح بزرگوار امامان(ع) مي توان آثار عظيم آن را در زندگي فردي شخصي مشاهده کرد. بسياري افراد که پيرو اديان ديگر هستند،وجود دارند که ارادت خاصي نسبت به امام حسين(ع)،حضرت ابوالفضل(ع) و ديگر شهداي واقعه عاشورا دارند،چرا که توانسته اند اين ارتباط معنوي را ايجاد کنند، برقراري اين گونه ارتباطات نيازمند مسلمان بودن نيست چون امام حسين(ع) محدود به مسلمانان و شيعيان نيست و اين همان روح بلند امام(ع) و شهداي واقعه عاشورا است که در تمام تاريخ و انسان ها سايه گسترده است و هر انساني با توجه به ميزان تلاش و ارادت خود مي تواند از آن بهره مند شود.

منبع : کانون فرهنگی آموزش قلم چی ارسال به :
انتشار : سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵ - ۹:۳۹:۳۹ دیده شده : ۱۸۲بار نویسنده : admin

7 Vs 7 Plus 7 Vs 7 Plus Camera 7 Vs 7 Plus Size 7 Vs 7 Plus Battery 7 Vs 7 Plus Reddit 7 Vs 7 Plus Apple 7 Vs 7 Plus Battery Life 7 Vs 7 Plus Specs 7 Vs 7 Plus Price 7 Vs 7 Plus Dimensions 7 Vs 7 Soccer Formations 7 V 7 Soccer Formations U8 7 Vs 7 Soccer Strategy 7 Vs 7 Indoor Soccer Formations Best 7 Vs 7 Soccer Formations 7 V 7 Youth Soccer Formations 7 V 7 Indoor Soccer Strategy 7 Vs 7 Soccer 7 Vs 7 Soccer Positions 7 Vs 7 Soccer Tactics 7 Vs 7 Soccer Drills 7 Vs 7 Soccer Rules 7 Vs 7 Soccer Field Dimensions 7 Vs 7 Soccer Field Size 7 Vs 7 Football 7 Vs 7 Football Plays 7 Vs 7 Football Positions 7 Vs 7 Football Rules 7 Vs 7 Football Tactics 7 V 7 Football Formations 7 V 7 Football Pitch Dimensions 7 Vs 7 Flag Football Rules 7 Vs 7 Flag Football Defensive Plays 7 Vs 7+ 7 Vs 7+ Iphone 7a Vs 7 Oppo 7 Vs 7.1 Ios Matthew 7 Vs 7 Mamiya 7 Vs 7ii Windows 7 Vs 7 Pro Devo 7 Vs 7e Kurio 7 Vs 7s Nexus 7 Vs 7 2 7 Vs 6s 7 Vs 6s Camera 7 Vs 6s Iphone 7 Vs 6s Plus Devo 7 Vs Devo 6s 7 Vs Of Big Data 7 Vs 10 7 Vs 100 Running Man 7 Vs 10 Day Auction 7 Vs 10 Tablet 7 Vs 10.5 Ar Pistol 7 Vs 10 Degree Valve Locks 7 Vs 10 Ar Pistol 7 Vs 10 Days Antibiotics 7 Vs 10 Degree Locks 7 Vs 10 Blade Reel Mower 7 Vs 300 Running Man 7 Vs S7 Edge درسهایی از قرآن درسهایی از قرآن جواب درسهایی از قرآن پاسخگر درسهايي از قرآن قرائتي درسهایی از قرآن کریم درسهایی از قرآن این هفته درسهایی از قرآن 93 درسهایی از قرآن 18/7/92 درسهایی از قرآن 92 درسهایی از قرآن 17/7/93 درسهایی از قران جواب درسهایی از قران جواب سوالات درسهايي از قرآن جواب جواب درسهایی از قرآن 93.11/2 درسهای از قران جواب درسهایی از قران با جواب درسهايي از قران پاسخ جواب درسهایی از قرآن 23 8 92 جواب درسهایی از قرآن 92/7/18 جواب درسهایی از قرآن 2/8/92 درسهایی از نهج البلاغه درسهايي از نهج البلاغه درسهایی از نهج البلاغه جواد محدثی درسهایی از نهج البلاغه - (دوره سه جلدی) درسهای از نهج البلاغه درسهاي از نهج البلاغه درسهای نهج البلاغه دانلود کتاب درسهایی از نهج البلاغه دانلود درسهایی از نهج البلاغه جواد محدثی کتاب درسهایی از نهج البلاغه درسهایی از عاشورا درسهای از عاشورا درسهاي از عاشورا چه درسهایی از عاشورا می گیریم درسهایی که از عاشورا می گیریم درسهایی از قیام عاشورا درسهایی از زیارت عاشورا درسهایی از نهضت عاشورا درسهایی از واقعه عاشورا درسهایی از مکتب عاشورا درسهایی از زندگی درسهایی از زندگی حضرت معصومه درسهایی از زندگی امام صادق درسهایی از زندگی امام رضا درسهایی از زندگی امام جواد درسهایی از زندگی بزرگان درسهایی از زندگی شهدا درسهایی از زندگی حضرت علی درسهایی از زندگی امام حسن مجتبی درسهایی از زندگی پیامبر درسهای از قران قرائتی درسهایی از قرآن قرائتی درسهای از قران اقای قرائتی درسهای قران قرائتی درسهایی از قرآن آقای قرائتی مسابقه درسهایی از قرآن قرائتی سایت درسهایی از قران قرائتی پاسخ درسهایی از قرآن قرائتی پایگاه درسهایی از قرآن قرائتی برنامه درسهایی از قرآن قرائتی درسهایی از قران مسابقه درسهايي از قران مسابقه درسهایی از قرآن مسابقات مسابقه درسهایی از قرآن آقای قرائتی مسابقه درسهایی از قران قرایتی پاسخ مسابقه درسهایی از قرآن سوالات مسابقه درسهایی از قرآن جواب مسابقه درسهایی از قران کلید مسابقه درسهایی از قرآن قرائتی درسهایی از قرآن قرائتي درسهايي از قران سایت قرائتی درسهایی از قران سايت قرائتي درسهايي از قران محسن قرائتی درسهایی از قرآن قرائتی / برنامه درسهایی از قرآن درسهایی از قران اقای قرائتی درسهايي از قران اقاي قرائتي مسابقه درسهایی از قران قرائتی سخنرانی قرائتی درسهایی از قران درسهایی از قرآن کریم قرائتی درسهای از قران کریم جواب درسهایی از قران کریم پاسخ درسهایی از قرآن کریم سوالات درسهایی از قرآن کریم پاسخنامه درسهایی از قرآن کریم پاسخ سوالات درسهایی از قرآن کریم متن و پاسخنامه درسهایی از قرآن کریم جواب درسهایی از قران این هفته پاسخ درسهایی از قرآن این هفته سوالات درسهایی از قرآن این هفته سوالات درسهايي از قران اين هفته سوال درسهایی از قران این هفته جواب سوالات درسهایی از قرآن این هفته پاسخ سوالات درسهایی از قرآن این هفته دریافت سوالات این هفته درسهایی از قرآن درسهای از قران این هفته عاشورا و تاسوعا عاشورا و تاسوعای حسینی عاشورا و تاسوعا چیست عاشورا و تاسوعاي حسيني عاشورا و تاسوعا چه روزی است عاشورا و تاسوعا حسینی عاشورا و تاسوعا چند شنبه است عاشورا و تاسوعا 93 عاشورا و تاسوعا به چه معناست عاشورا و تاسوعا تسلیت عاشورا تاسوعا 95 عاشورا تهران عاشورا 88 تهران خیریه امدادگران عاشورا تهران امدادگران عاشورا تهران عاشورا 88 تهران درگیری تظاهرات عاشورا تهران برنامه عاشورا تهران عاشورا در بازار تهران مراسم روز عاشورا تهران حوادث روز عاشورا تهران عاشورا 88 عاشورا 88 بهبهان عاشورا 88 نیروی انتظامی عاشورا 88 زیر پل کالج عاشورا 88 اپارات عاشوراء 88 واقعیت عاشورا 88 شهدای عاشورا 88 عاشوراء ٢٠١٦ عاشورا ده عاشورا ده کجاست دهه عاشورا دهم عاشورا جزیره آشوراده روز دهم عاشورا روز ده عاشورا عاشورا در دهلران عاشورا درس می دهد منطقه عاشورا ده عاشورا چیست عاشورا چيست چیستی عاشورا واقعه عاشورا چیست زیارت عاشورا چیست پیام عاشورا چیست معنی عاشورا چیست گردان عاشورا چیست فلسفه عاشورا چیست فرهنگ عاشورا چیست عاشورا ۹۵ عاشورا سال 95 عاشورای سال 95 عاشورا 2016 عاشوراء 2016 قرائتی درسهایی از قران 7 درس از درس‌های عاشورا

دیدگاه شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سایت نمایش داده خواهد شد
آخرین مطالب
تبلیغات
آمار وتار
  • تعداد مطالب : ۱۳۹۳۱۱
  • تعداد نظرات : ۹۶۵۴
  • تعداد حاضران : ۲۴۴
  • آخرین بروزرسانی : ۴ ماه پيش
تبلیغات
آخرین جستجوها