freepay, Freepay, freepay.ir, فری پی, درگاه پرداخت
تبلیغات
فال, فال های وتار, فال وتار, faal, fal, wtaar, faal wtaar


دی اسپورت - آرمین بیابانی: با توجه به بازی حساس ایران و کره جنوبی بر این برآمدیم که تحلیلی آماری از عملکرد تیم ملی ایران در مقابل کره داشته باشیم. برای این تحلیل ایتم هایی مانند پاس ارسال توپ سوم و پاس های ممتد را زیر نظر گرفتیم:

بخش اول پاس:
تیم ملی ایران در این بازی موفق به دادن 317 پاس شد که از این 317 پاس 280 پاس صحیح بوده و 37 پاس اشتباه و به عبارت دیگر 88% پاس ها صحیح و 12 % پاس ها اشتباه بوده است .میانگین 3.1 پاس در دقیقه تا حدودی نشان دهنده عدم حفظ توپ بالای تیم ملی میباشد که صد البته گاهی این مسئله به سلیقه سرمربی به نسبت شرایط بازی بر میگردد .
به عنوان مثال سرمربی میل به رسیدن به دروازه حریف با کمترین تعداد پاس دارد(انتقال سریع)و طبیعتا این موضوع تاثیر در تعداد پاس و مالکیت توپ دارد .
اما بد نیست تحلیلی  متفاوت بر روی این پاس ها در تیم ملی داشته باشیم .همانطور که گفتیم تیم ملی 280 پاس صحیح داده و انالیزی از این 280 پاس خواهیم داشت.

 
خط دفاع:
خط دفاع ایراان در این بازی 127 پاس صحیح داده است که به روایت دیگر میتوان گفت  خط دفاع و دروازبان تیم در این بازی 45% پاس های صحیح تیم را داده اند اما در این مرحله باید دید چه مقدار از این پاس ها رو به جلو بوده و چه مقدار در خط دفاع رد و بدل شده است.
از 127 پاس صحیح تیم ملی در دفاع 52 پاس مابین مدافعین رد و بدل شده است به روایت دیگر 60% از پاس های دفاع رو به جلو بوده است و 40 % از پاس های دفاع در یک سوم دفاعی خودمان ردوبدل شده است.
از رامین رضاییان با 46 پاس صحیح به عنوان پر کارترین مهره حجومی خط دفاع میتوان نام برد .رامین با اختصاص دادن  36% از پاس های دفاع و 16% از پاس های کل بازی یکی از تاثیر گذار ترین مهره های تیم ملی بوده است .از 46 پاس وی فقط 8 پاس رو به عقب بوده و 38 پاس وی رو به جلو بوده که با دادن 15 پاس صحیح به علیرضا جهانبخش  و 11 پاس به دژاگه سمت راست تیم ملی فعال تر از بازی های قبل خود نشان داد.
دو مدافع میانی ایران در این بازی 50 پاس صحیح دادند که 33 پاس مابین خط دفاع رد و بدل شده به عبارت دیگر17 پاس رو به جلو داشته اند . 66%پاس های این دو بازیکن در دفاع و میل به بردن توپ به کناره واسرار به  شروع  بازیسازی ازمدافعین کناری را میتوان از نکات مهم و هدفمند این بازی نام برد.
و اما در چپ محمدی جوان موفق به دادن 18 پاس صحیح  شد که با توجه به خصوصیات تهاجمی این بازیکن 17 پاس رو به جلو داد و 7 بار امیری 7 بار حاج صفی و 2 بار دژاگه  و 1 بار سردار را صاحب توپ نمود.
نقش پر رنگ دروازبانان در بازیسازی در تیم های دنیا امروزه بسیار زیاد میباشد که بیرانوند نیز با پرتاب های خوب خود و پاس های کوتاه 14 بار توانسته در بازیسازی از دفاع نقش داشته باشد.
 

هافبک های میانی:
 
ایران در این بازی با 2 هافبک دفاعی بازی خود را اداره کرد و از دژاگه در یک خط جلو تر از عزت الهی و حاج صفی در پست پشت مهاجم استفاده نمود . این 3 بازیکن 77 پاس از 280 پاس صحیح تیم را بر عهده داشتند و به عبارت دیگر 27.5% از کل پاس بازی توسط این یازیکنان داده شد اما یک نکته تاریک در این میان وجود دارد 50 پاس توسط دو هافبک دفاعی تیم داده شده است که 50% از این پاس ها رو به عقب بوده است که با توجه به عدم اجرای پرس توسط تیم کره این مقدار پاس رو به عقب نشانه چرخش کم دو هافبک دفاعی به جلو میباشد .اما چرا از این نکته به عنوان نکته تاریک یاد شد ؟ اگر تیمی در مقابل ایران پرس این دو هافبک را در دستور کار قرار دهد این امار رکود خواهد داشت و این توپ های برگشتی به مدافعین باعث مجبور شدن مدافعین به بازی بلند میشود که صد البته از کار خوب این دو بازیکن در فاز دفاعی و نبرد های یک به یک نمیتوان گذشت.
 

مثلث دژاگه ،رضاییان ،جهانبخش یا دژاگه ،محمدی و امیری؟
جدا از عملکرد خوب هر دو سمت تیم ملی در این قسمت قصد بر ان داریم که ببینیم که کدام سمت و مثلث در این بازی فعال تر بوده است. برای این کار کافیست که ببینیم چه مقدار پاس در چپ و راست ما رد و بدل شده است در این بازی 87 پاس توسط مثلث راست و 53 پاس توسط مثلث چپ داده شده است و میتوان گفت 62% حملات در مقایسه با سمت چپ از سمت راست تیم ملی بوده است و نشان از فعالیت بیشتر سمت راست  دارد رضاییان و جهانبخش به ترتیب با 46 و 31 پاس صحیح بیشترین تعداد پاس را در داده اند و در چپ محمدی و امیری به ترتیب 18 و 28 پاس داده اند.با اکتساب دو هافبک دفاعی این بالانس تغییری نمیکند زیرا  هر دو سمت 10 پاس دریافت کرده اند.

  سردار در این بازی بیشتر از هر جهت به عنوان یک تمام کننده ظاهر شد و کمتر  در کار های ترکیبی شرکت کرد و دستاورد وی نیز یک گل زیبا روی یک پاس اخر زیبا بود که مثلث سمت راست نقش پر رنگی در این کار ترکیبی داشت.
اما بعد از این امار انفرادی  بد نیست نگاهی به مالکیت توپ تیم ایران داشته باشیم و ببینیم تیم ما در حفظ توپ چه عملکردی داشته است :
 شاید با نگاه اماری به این قسمت کمی حس کنیم که تیم ملی در حفظ توپ مشکل دارد اما باید این نکته در نظر گرفته شود وقتی انتقال سریع در دستور کار تیم ملی قرار دارد کم بودن تعداد ضرب در حفظ توپ  طبیعی میباشد. 
ایران در طول بازی فقط 10 بار موفق به حفظ توپ بالای 5 ضرب شده است  که این 10 بار شامل 3بار 16 ضرب ،3 بار 8 ضرب ، 1 بار 12 ، 1 بار 10 و 1بار 8 و 7 میباشد میتوان میانگین هر 9 دقیقه 1 کار ترکیبی را در نظر گرفت.در تمامی این 16 ضرب ها بیش تر از 60% پاس در خط دفاع رد و بدل شده. این بدین معنی میباشد تیم ایران در حفظ توپ در یک سوم دفاعی حریف کمی با مشکل مواجه میباشد .در این بازی 31 بار بعد از یک پاس یا 2 پاس ایران توپ و مالکیت توپ را از دست داده  که با توجه به انتقال سریع  توپ از دفاع به حمله کمی طبیعی میباشد .
 

پاس های بلند:
تیم ملی در این بازی  29 پاس بلند داده است که در تصویر زیر موجود میباشد.
خط چین ها به منعی پاس های نا موفق و خط صاف به معنی توپ های موفق
 
8 پاس صحیح و 21 پاس بلند اشتباه حاصل بازی بلند تیم ایران بوده است به عبارت دیگر 72% ارسال های ما چه پاس بلند چه سانتر یا کراس در این بازی اشتباه بوده است که آمار چشم گیری میباشد در نیمه اول اغلب این ضربات از یک سوم دفاعی بوده که در نیمه دوم این ضربات بیشتر از یک سوم میانی زده میشود که نقش رامین رضاییان با 10 ضربه بلند که حاصل ان 8 ضربه اشتباه بوده است بیشترین تعداد ضربه بلند را به عهده داشته است.
 نیمه دوم:
 

توپ های سوم و توپ ربایی:
ایران در این بازی موفق به دریافت 20 توپ سوم در میانه میدان شد  که نقش هافبک های دفاعی در این میان پر رنگ میباشد و پوششی بر 29 پاس بلند تیم نهاده شد.
تیم ملی با 20 توپ ربایی روز بسیار خوبی از لحاظ نبرد های یک به یک را  داشت.
اما با از دست دادن 25 توپ نیز عملکرد مناسبی در عبور های یک به یک در فاز تهاجمی را نداشت.
شایان ذکر است 20 توپ ربایی امار خوبی برای تیم محسوب میشود.
امیری و سردار با از دست دادن 7 و 6 توپ بیشترین توپ از دست رفته و جهانبخش و حاج صفی با 7 و 4 توپ بیشترین توپ ربایی در بازی حضور داشتند.

ایران در این بازی چند فاکتور را در برنامه کار خود قرار داد:
•    دفاع هدفمند
•    انتقال سریع
•    دفاع از میانه میدان و مجبور کردن کره به بازی بلند از دفاع
•    دربافت توپ های سوم
•    شکل گیری سریع در حمله و استفاده از ایتم سرعت در کناره ها
بازی با برنامه تیم ملی در این بازی قابل ستایش میباشد و امید به بازی های با برنامه در دیگر بازی های تیم ملی است
ارزوی موفقیت برای تیم ملی ایران 
 

تهیه و تنظیم: گروه انالیز میلیمتر


منبع : دی اسپورت ارسال به :
انتشار : پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۸:۴ دیده شده : ۹۴بار نویسنده : admin

تحلیلی بر انقلاب اسلامی منوچهر محمدی کتاب تحلیلی بر انقلاب اسلامی منوچهر محمدی دانلود کتاب تحلیلی بر انقلاب اسلامی منوچهر محمدی خلاصه کتاب تحلیلی بر انقلاب اسلامی منوچهر محمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران Pdf درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی Pdf درآمد تحلیلی بر انقلاب اسلامی درآمد تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران تحلیلی بر کودتای ترکیه تحلیلی بر برجام تحلیلی بر بوف کور تحلیل بوف کور تحلیل بوف کور هدایت تحلیلی بر مسکن مهر تحلیل مسکن مهر تحليلي بر بويين نيوز درامدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محمدرحیم عیوضی کتاب تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ویراست دوم درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران دانلود تحلیلی برهان سایت تحلیلی برهان سايت تحليلي برهان خبری تحلیلی برهان تحلیلی تبیینی برهان پايگاه تحليلي برهان سایت خبری تحلیلی برهان پایگاه خبری تحلیلی برهان پایگاه خبر تحلیلی برهان تحلیلی بر نبرد قادسیه عملکرد تیم ملی والیبال در لیگ جهانی عملکرد تیم ملی والیبال عملکرد تیم ملی والیبال در المپیک عملکرد تیم ملی فوتبال ایران عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 عملکرد تیمی عملکرد تیمی Pdf دانلود پرسشنامه عملکرد تیمی پرسشنامه عملکرد تیمی ارزیابی عملکرد تیمی تعریف عملکرد تیمی عملکرد تیم والیبال ایران عملکرد تیم ملی عملکرد تیم ملی ایران عملکرد تیم ملی فوتبال عملکرد تیم ملی در جام جهانی بررسی عملکرد تیم ملی آنالیز عملکرد تیم ملی عملکرد قلعه نویی در تیم ملی عملکرد تیموس عملکرد غده تیموس عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2014 عملکرد تیم والیبال در المپیک عملکرد تیم والیبال بررسی عملکرد تیم والیبال ملی به ملی ملی به ملی کارت به کارت ملي به ملي انتقال ملی به ملی بانک ملی به ملی واریز ملی به ملی پرداخت ملی به ملی انتقال از ملی به ملی انتقال کارت ملی به ملی انتقال بانک ملی به ملی ملی به انگلیسی کد ملی به انگلیسی سرود ملی به انگلیسی شماره ملی به انگلیسی کارت ملی به انگلیسی شناسه ملی به انگلیسی عرق ملی به انگلیسی منافع ملی به انگلیسی ترجمه کارت ملی به انگلیسی ترجمه کد ملی به انگلیسی انتقال وجه ملی به ملی کارت تعویض کارت ملی به کارت ملی هوشمند انتقال کارت ملی به کارت ملی تبدیل کارت ملی به کارت ملی هوشمند انتقال از کارت ملی به کارت ملی بانک ملی کارت به کارت ملی انتقال وجه از کارت ملی به کارت ملی انتقال پول از کارت ملی به کارت ملی ملی به شبا تبدیل ملی به شبا تبدیل حساب ملی به شبا تبديل حساب ملي به شبا شماره حساب ملی به شبا تبدیل شماره ملی به شبا شماره کارت ملی به شبا تبدیل کارت ملی به شبا تبدیل بانک ملی به شبا تبدیل شماره کارت ملی به شبا بانک ملی بانک ملی بام بانک ملی شبا بانک ملی مانده بانک ملی مانده حساب بانک ملی انتقال وجه بانک ملی موجودی بانک ملی پرداخت قبوض بانک ملی همراه بانک بانک ملی سبا سازمان ملی بهره وری سازمان ملی بهره وری و تعالی سازمانی سازمان ملی بهره وری انرژی سازمان ملی بهره وری کشور سازمان ملی بهره وری ایران چیست سازمان ملی بهره وری آسیایی سازمان ملی بهره وری ایران آدرس سازمان ملی بهره وری استخدام سازمان ملي بهره وري كشور سایت سازمان ملی بهره وری جشنواره ملی بهره وری جشنواره ملی بهره وری ایران جشنواره ملی بهره وری ایرانیان دومین جشنواره ملی بهره وری ایرانیان جشنواره ملي بهره وري پنجمین جشنواره ملی بهره وری سایت جشنواره ملی بهره وری دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری پنجمین دوره جشنواره ملی بهره وری پنجمين جشنواره ملي بهره وري جشنواره ملی بهار جشنواره ملي بهار جشنواره ملی بهار نارنج بابل جشنواره ملی بهار نارنج جشنواره ملی بهاره جشنواره ملی بهار نارنج ساری جشنواره ملی بهار جهاد دانشگاهی هفتمین جشنواره ملی بهار پنجمین جشنواره ملی بهار نارنج چهارمین جشنواره ملی بهار نارنج جایزه ملی بهره وری جایزه ملی بهره وری 1404 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان جایزه ملی بهره وری و تعالی جایزه ملی بهره وری ایران جایزه ملی بهره وری انرژی جايزه ملي بهره وري جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني سایت جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی روز ملی بهداشت محیط روز ملی بهداشت محیط سال 93 شعار روز ملی بهداشت محیط 11 اسفند روز ملی بهداشت محیط تبریک روز ملی بهداشت محیط تغییر روز ملی بهداشت محیط پیامک روز ملی بهداشت محیط تاریخچه روز ملی بهداشت محیط پیام تبریک روز ملی بهداشت محیط تقدیر نامه روز ملی بهداشت محیط تفکیک پست از شغل تفکیک کد پستی تفکیک کد پستی تهران نقشه تهران به تفکیک کد پستی مناطق تهران به تفکیک کد پستی کد پستی تهران به تفکیک منطقه ملی به ملی کارت تحلیلی بر عملکرد تیم ملی به تفکیک پست

دیدگاه شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سایت نمایش داده خواهد شد
آخرین مطالب
تبلیغات
آمار وتار
  • تعداد مطالب : ۱۳۹۳۱۱
  • تعداد نظرات : ۹۹۹۸
  • تعداد حاضران : ۲۷۰
  • آخرین بروزرسانی : ۴ ماه پيش
تبلیغات
آخرین جستجوها