freepay, Freepay, freepay.ir, فری پی, درگاه پرداخت
تبلیغات
فال, فال های وتار, فال وتار, faal, fal, wtaar, faal wtaar


نقش شما در برنامه ریزی چیست؟

۱- شخصی سازی برنامه ی راهبردی 

۲- تنظیم برنامه ی شخصی ( با تکمیل دفتر برنامه ریزی) 

چگونه می توان  بهترین روش های مطالعه برای هر درس را کشف کرد؟

یک مدل پیشنهادی : 

این مدل ساده  به دو ابزار نیاز دارد : کارنامه ی آزمون و صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی 

با اجرای این مدل ساده می توانید کیفیت مطالعه ی خود را افزایش دهید .

نقش شما در برنامه ریزی چیست‌‌؟

۱- شخصی سازی برنامه ی راهبردی 

مقدمه 

وقتی به مدرسه می روید برنامه ی مدرسه برنامه ی راهبردی شماست و وقتی به کانون می آیید برنامه ی راهبردی آزمون های کانون برنامه ی مدرسه را در فاصله های دو هفته یک بار برای شما تنظیم می کند و به مطالعه ی شما نظم و جهت مشخصی می دهد . برنامه ی راهبردی کانون سبب می شود تا  مطالعه ی  شما  به صورت متعادل در طول زمان توزیع شود .اجرای برنامه ی راهبردی مانع از تل انبار شدن کارها برای زمان امتحانات می شود .

نقش شما چیست؟

 آیا شما هم نقشی در برنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی آزمون ها دارید ؟ 

بله .حتما.نحوه ی اجرای برنامه ی مدرسه ونحوه ی اجرای برنامه ی راهبردی آزمون ها بر عهده ی خود شماست .

 ممکن است نیاز داشته باشید که درسی را بیشتر بخوانید و برای درس دیگر کمتر وقت بگذارید .

 ممکن است به یک درس علاقه ی بیشتریا علاقه ی کمتری داشته باشید .

 ممکن است که بخواهید کارهای سخت را اول انجام دهید یا شاید شخصیت شما به گونه ای است که ابتدا  به کارهای ساده تر می پردازید .

 فاصله ی آزمون های کانون دو هفته است .  بهترین دانش آموزان کانون معمولا برای هفته ی اول و دوم برنامه ی متفاوتی دارند .

این فهرست را می توانیم ادامه دهیم زیرا هر دانش آموزی ویژگی های متمایزی دارد و برای اجرای برنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی باید شرایط خود را در نظر بگیرد وبرنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی کانون را با شرایط خودهماهنگ کند. 

نتیجه : برای اجرای برنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی خودشما هم نقش دارید و باید برای اجرای برنامه و برای کم رنگ و پر رنگ کردن برنامه و زمان های مطالعه فکر کنید و برنامه را متناسب با شرایط خودتان تنظیم کنید . برای این کار با پدر و مادر و پشتیبان و معلمان و دوستان خود هم گفت وگوکنید.

۲- تنظیم برنامه ی شخصی ( با تکمیل دفتر برنامه ریزی)

در تکمیل دفتر برنامه ریزی نقش اصلی برعهده ی خود شماست . در برنامه ریزی شخصی شما هستید که نقش اصلی را برعهده دارید .

 از کمیت شروع کنید . باید بدانید که واقعا روزی چند ساعت درس می خوانید .  مهم ترین و اولین  آگاهی شما در مورد خودتان این است که بدانید واقعا  روزی چند ساعت درس می خوانید. 

 به حدس و گمان متوسل نشوید .احساس و تصور شما معمولا درست نمی گوید  تصورات ما در مورد خودمان معمولا خوش بینانه و اغراق آمیز است . به همین دلیل لازم است که ساعت های مطالعه خود را در دفتر برنامه ریزی ثبت کنید تا واقعا متوجه شوید که روزی چند ساعت درس می خوانید . مهم ترین تاثیر دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی  افزایش ساعات مطالعه است زیرا وقتی ساعت های مطالعه ی روزهای قبل و هفته های قبل را مشاهده می کنید حتما به فکراین می افتید که بهتر شوید و بیشتر مطالعه کنید. در واقع همه ی انسان ها می خواهند بهتر شوند . فقط کافی است ادامه دهید و دفتر را بنویسید مطمئن باشید که بهتر خواهید شد و بیشتر و منظم تر مطالعه خواهید کرد . 

و اما کیفیت ...

دفتر برنامه ریزی چگونه روی کیفیت مطالعه ی شما تاثیر می گذارید؟

دومین تاثیر دفتر برنامه ریزی روی کیفیت مطالعه ی شماست . وقتی صفحه ی ۱۸۲ دفتر را تکمیل می کنید پس از پنج یا شش هفته  تعادل ها و عدم تعادل های شما به وضوح در برابر چشمان شما نمایان می شود و خود واقعی خود را در حوزه ی سبک و روش مطالعه کشف می کنید . متوجه می شوید که واقعا چگونه مطالعه می کنید و شخصیت آموزشی شما چیست ؟ نشان دادن تعادل ها و عدم تعادل ها دومین تاثیر دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی است . دفتر برنامه ریزی کمک می کند تا متناسب با نیازهای خودتان متعادل شوید و هر درس را همان قدر بخوانید که نیاز دارید . البته در این راه به تفکر زیاد و مداوم و گفت وگو با اولیا و دوستان ومعلمان و  پشتیبان هم نیاز دارید .

دفتر برنامه ریزی به جز ایجاد تعادل در مطالعه ی درس ها به گونه ی دیگری هم روی کیفیت مطالعه ی شما تاثیر دارد .به کمک  دفتر برنامه ریزی می توانید روش های مطلوب مطالعه را کشف کنید البته در این جا به جز دفتر برنامه ریزی نیاز به کارنامه ی آزمون ها و کارنامه ی مدرسه هم دارید .  

 چگونه می توان  بهترین روش های مطالعه برای هر درس را کشف کرد؟

یک مدل پیشنهادی : 

این مدل ساده  به دو ابزار نیاز دارد : کارنامه ی آزمون و صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی 

با اجرای این مدل ساده می توانید کیفیت مطالعه ی خود را افزایش دهید.

وقتی کارنامه ی خود را دریافت می کنید . از روی صفحه ی ۱۸۲ تعداد ساعاتی را که برای هردرس مطالعه کرده اید در کنار نمره های خود قرار دهید . پیشنهاد می کنم نمره های چند از ده را ملاک قراردهید زیرا اعداد ساده تر به ذهن شما نظم و آرامش می دهد و مانع از آشفتگی و پریشانی می شود . اعداد یک رقمی را راحت تر به خاطر می سپارید و حفظ می کنید و به خاطر می آورید . پس پیشنهاد می کنم وقتی کارنامه ی خود را دریافت کردید در کنار هر نمره ، تعداد ساعاتی را که برای آن درس مطالعه کرده اید را قرار دهید و آن گاه قضاوت کنید که آیا روش مطالعه ی شما در هر درس تا چه حد موثر و مفید بوده است . ابتدا از بهترین درس ها و بهترین نمره ها آغاز کنید زیرا بهترین نمره ها تصادفی به دست نیامده اند و حتما در آن درس ها روش های بهتری داشته اید . بایداین روش ها را کشف کنید . باید دانش ضمنی و پنهان خود را در مورد روش هایتان برای خودتان آشکار کنید یعنی باید دانش ضمنی را به دانش آشکار تبدیل کنید . از درس هایی که  موفق تر هستید آغاز کنید . با مقایسه ی نمره های خوب و ساعت های مطالعه مشخص کنید در کدام درس ها از ساعاتی که مطالعه کرده اید نتایج خوبی کسب کرده اید و آن گاه در باره ی روش هایتان بیندیشید و آن روش ها را برای خودتان توضیح دهید . برای پدر و مادر و دوستانتان توضیح دهید و حتما روش هایی را که منجر به موفقیت شما شده است را یادداشت کنید و هر بار نکته ی دیگری را درباره ی روش هایتان کشف کردید به آن مجموعه اضافه کنید . 

تشخیص روش های موفق در هر درس چه فایده ای دارد؟

اولین فایده ، تداوم و آن روش ها و اثربخشی بیشتر آن در آینده است وقتی آگاهانه روشی را به کار می بندید نتیجه ی بیشتری کسب خواهید کرد . 

دومین فایده ، این است که می توانید روش های موفق خود را به سایر درس ها ی مشابه تعمیم دهید . اگر درریاضی موفق هستید ولی در حل مسائل فیزیک چندان موفق نیستید ممکن است روش های خوب شما در ریاضی برای حل مسائل فیزیک هم مناسب باشد . اگر در پاسخ به سوال های شیمی موفق شده اید اما در زیست شناسی کمتر نتیجه می گیرید ممکن روش شما در درس شیمی برای زیست هم مفید باشد و دانش آموز رشته ی انسانی اگر در درس روانشناسی موفق است ممکن است آن روش ها را برای جامعه شناسی هم به کار بندد و موفق شود . 

خلاصه ی مدل پیشنهادی برای کشف و بهبود روش های مفید برای هر درس

کارنامه ی شما شامل درس های متفاوت است . در برابرهر درس از روی صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی ، ساعات مطالعه ی خود را بنویسید .

ابتدا تشخیص دهید که آیا در درس هایی که نمره ی بهتری دارید بیشتر مطالعه کرده اید ؟‌ معمولا همین طور است اصلی ترین دلیل در موفقیت یا عدم موفقیت زحمت و تلاش شما ست . اما برای بررسی کیفیت و روش های مطالعه کار را ادامه دهید .

 خودتان چهار حالت را تشخیص دهید :

حالت اول : بامقایسه ی ساعات مطالعه درس مورد نظر با نمره ای که به دست آورده اید از روش های مطالعه ی خوددر آن درس خیلی راضی هستید و آن روش ها را خیلی خوب و موثر ارزیابی می کنید .

حالت دوم : در حد ساعاتی که مطالعه کرده اید نتیجه گرفته اید .

حالت سوم : تشخیص می دهید که روش های شما در آن درس نیاز به تصحیح و تغییر و تکمیل دارد .

حالت چهارم : تشخیص می دهید که با این که زیاد وقت گذاشته اید اما نتیجه ی مطلوب را کسب نکرده اید و روش شما نیاز به تغییر اساسی دارد . 

در این حالت با مراجعه به کلکسیون روش ها در سایت کانون . مطالعه ی مصاحبه های دانش آموزان موفق در هر درس ، با گفت وگو با اولیا و معلمان و پشتیبان و دوستان و با مطالعه ی روش های موفق دیگران  روش های دیگری که ممکن است برای شما مناسب باشد را تشخیص دهید و پس از اجرای آزمایشی آن روش ها به روش مناسب خود دست یابید 

منبع : کانون فرهنگی آموزش قلم چی ارسال به :
انتشار : جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۰:۳۰ دیده شده : ۶۵بار نویسنده : admin

مقاله کاظم قلم چی مقالات کاظم قلم چی مقاله کاظمی مقاله عباس کاظمی مقاله علی کاظمی مقاله غلامرضا کاظمیان مقاله سید احمد کاظمی موسوی مقاله کاظم برگ نیسی مقالات کاظم علمداری مقالات دکتر کاظم علمداری دانلود مقالات کاظم علمداری مقالات عباس کاظمی مقالات دکتر عباس کاظمی مقاله امام موسی کاظم تحقیق امام موسی کاظم مقاله درباره امام موسی کاظم تحقیق درباره امام موسی کاظم مقاله در مورد امام موسی کاظم تحقیق در مورد امام موسی کاظم تحقیق درباره امام موسی کاظم ع مقاله ای درباره ی امام موسی کاظم مقاله ای در مورد امام موسی کاظم مقاله در مورد شهادت امام موسی کاظم مقالات کاظم منافی شرف آباد مقاله امام کاظم مقاله در مورد امام کاظم مقالات امام کاظم مقالات پیرامون امام کاظم مقالات امام موسی کاظم مقاله درباره ی امام کاظم مقاله ولادت امام موسی کاظم مقاله زندگینامه امام موسی کاظم قلم چی قلم چی صفحه شخصی قلم چی انتخاب رشته قلم چی شیراز قلم چی اصفهان قلم چی کرج قلم چی تبریز قلم چی مشهد قلم چی ثبت نام قلم چی تخمین رتبه قلم چی صفحه شخصی کارنامه قلم چی صفحه شخصی دبیران قلم چی صفحه شخصی پشتیبان کانون قلم چی صفحه شخصی قلم چی صفحه ی شخصی کانون قلم چی صفحه شخصی پشتیبان قلم جی صفحه شخصی کانون قلم چی صفحه ی شخصی کانون قلم چی صفحه شخصی دبیران قلم چی انتخاب رشته مجازی قلم چی انتخاب رشته رایگان قلم چی انتخاب رشته ی مجازی قلم چی انتخاب رشته دانشگاه ازاد قلم چی انتخاب رشته ی مجازی رایگان Htm قلم چی انتخاب رشته ازاد سایت قلم چی انتخاب رشته کانون قلم چی انتخاب رشته کانون قلم چی انتخاب رشته مجازی سایت قلم چی شیراز قلم چی در شیراز آموزشگاه قلم چی شیراز نمایندگی قلم چی شیراز آدرس قلم چی شیراز موسسه قلم چی شیراز کارنامه قلم چی شیراز پشتیبان قلم چی شیراز سایت کانون قلم چی شیراز قلم چی اصفهان دخترانه قلم چی اصفهان پسرانه قلم چی اصفهان توحید سایت قلم چی اصفهان قلم چی در اصفهان موسسه قلم چی اصفهان سایت کانون قلم چی اصفهان کانون فرهنگی قلم چی اصفهان ادرس کانون قلم چی اصفهان قلم چی کرج آزادگان کانون قلم چی کرج دبیرستان قلم چی کرج قلم چی در کرج آموزشگاه قلم چی کرج مدرسه قلم چی کرج سایت قلم چی کرج موسسه قلم چی کرج آدرس قلم چی کرج سایت قلم چی تبریز آموزشگاه قلم چی تبریز قلم چی در تبریز آدرس قلم چی تبریز نمایندگی قلم چی تبریز پشتیبان قلم چی تبریز قلم چی شعبه تبریز موسسه قلم چی تبریز نتایج قلم چی تبریز کانون قلم چی مشهد سایت قلم چی مشهد نمایندگی قلم چی مشهد موسسه قلم چی مشهد آموزشگاه قلم چی مشهد سایت کانون قلم چی مشهد کانون فرهنگی قلم چی مشهد آدرس کانون قلم چی مشهد کانون قلم چی در مشهد قلم چی ثبت نام طرح حکمت قلم چی ثبت نام پشتیبان قلم چی ثبت نام دبیران سایت قلم چی ثبت نام قلم چي ثبت نام چگونه در کانون قلم چی ثبت نام کنیم ثبت نام قلمچی با طرح حکمت ثبت نام قلم چی حکمت کارت ثبت نام قلم چی تبریز قلم چی تخمین رتبه 92 قلم چی تخمین رتبه دانشگاه ازاد قلم چی تخمين رتبه قلم چی تخمین رتبه 91 قلم چی تخمین رتبه با درصد قلم چی تخمین رتبه بر اساس تراز کانون قلم چی تخمین رتبه کنکور کانون قلم چی تخمین رتبه 92 قلم جي تخمين رتبه نقشه تهران نقشه تهران 95 نقشه تهران Pdf نقشه تهران اندروید نقشه تهران شهرداری نقشه تهران قبل از انقلاب نقشه تهران قدیم نقشه تهران مترو نقشه تهران 95 Pdf نقشه تهران گوگل نقشه ایران نقشه ایران قدیم نقشه ایران و جهان نقشه ایران باستان نقشه ایران آنلاین نقشه ایران در زمان ساسانیان نقشه ایران اندروید نقشه ایران و همسایگانش نقشه ایران در زمان صفویه نقشه ایران و همسایه ها نقشه جهان نقشه جهانی نقشه جهان دانلود نقشه جهانشهر کرج نقشه جهان با کیفیت بالا نقشه جهان انلاین نقشه جهان Pdf نقشه جهان فارسی با کیفیت نقشه جهان با کیفیت عالی نقشه جهان به انگلیسی نقشه مترو تهران نقشه مترو تهران ۹۵ نقشه مترو تهران 94 نقشه مترو تهران Pdf نقشه مترو تهران 95 Pdf نقشه مترو تهران 93 نقشه مترو تهران 92 نقشه مترو تهران برای اندروید نقشه مترو تهران 91 نقشه مترو تهران برای موبایل نقشه افغانستان نقشه افغانستان دایکندی نقشه افغانستان Pdf نقشه افغانستان به فارسی نقشه افغانستان ولایت لوگر نقشه افغانستان بغلان نقشه افغانستان مزارشریف نقشه افغانستان غزنی نقشه افغانستان کابل نقشه افغانستان شهر هرات نقشه اروپا نقشه اروپای شرقی نقشه اروپای غربی نقشه اروپا به زبان فارسی نقشه اروپا کامل نقشه اروپا دانلود نقشه اروپا و آسیا نقشه ی اروپا نقشه کشورهای اروپا نقشه کشورهای اروپایی نقشه ايران نقشه ايران قديم نقشه ايران باستان نقشه ايران زمان كوروش نقشه ايران و همسايگان نقشه ايران شهرها نقشه ايران استانها نقشه ايران زمان هخامنشيان نقشه ايران در زمان كوروش كبير نقشه ايران در طول تاريخ نقش حناء نقش حناء خليجي نقش حناء سوداني نقش حناء بسيط وسهل للاطفال نقش حناء سهل نقش حناء للاطفال نقش حناء اماراتي نقش حناء خفيف نقش حناء بسيط للاصابع نقش حناء صحراوي نقشه ترکیه نقشه ترکیه و یونان نقشه ترکیه دانلود نقشه ترکیه استانبول نقشه ترکیه کوش آداسی نقشه ترکیه برای Sygic نقشه ترکیه اندروید نقشه ترکیه علیه آب ایران نقشه ترکیه وان نقشه ترکیه با فاصله شهرها نقش شما درخت نیستید شما در زبان فرانسه ضمیر شما در زبان فرانسه شما به زبان فرانسه شما در زبان فرانسوی نام شما چیست در زبان فرانسه شما در شما در فرانسه شما در فرانسوی شما در انگلیسی شما در ادلیست حقیرانه خود درآمد شما چقدر است رادیو شما در دبی شما به زبان فرانسوی شما ب زبان فرانسوی شما به زبان فرانسوی چه میشود معنی شما در زبان فرانسه شما فرانسوی درآمد ماهیانه شما چقدر است فرکانس رادیو شما در دبی رادیو شما دبی رادیو شما دبی انلاین دانلود رادیو شما در دبی فركانس راديو شما دبی در ماهواره برنامه ریزی برنامه ریزی درسی برنامه ریزی روزانه برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی کنکور 96 برنامه ریزی برای کنکور 96 برنامه ریزی تولید برنامه ریزی روزانه زندگی برنامه ریزی خطی برنامه ریزی برای کنکور ارشد برنامه ریزی درسی برای کنکور برنامه ریزی درسی برای کنکور ارشد برنامه ریزی درسی برای تابستان دوم دبیرستان برنامه ریزی درسی برای اول دبیرستان برنامه ریزی درسی برای کنکور 94 برنامه ریزی درسی اول دبیرستان برنامه ریزی درسی برای دوم دبیرستان برنامه ریزی درسی پیام نور شبستر برنامه ریزی درسی برای کنکور 93 برنامه ریزی روزانه اندروید برنامه ریزی روزانه درسی برنامه ریزی روزانه افراد موفق برنامه ریزی روزانه برای آیلتس برنامه ريزي روزانه برنامه ریزی روزانه برای درس خواندن برنامه ریزی روزانه کنکور برنامه ریزی روزانه برای کودکان برنامه ریزی کنکور 96 تجربی برنامه ریزی کنکور 94 برنامه ریزی کنکور ارشد برنامه ریزی کنکور 93 برنامه ریزی کنکوری برنامه ریزی کنکور تجربی برنامه ریزی کنکور95 برنامه ریزی کنکور ارشد برق برنامه ریزی درسی برای کنکور 96 برنامه ریزی برای کنکور 96 تجربی برنامه ریزی تولید در کارخانه برنامه ریزی تولید با اکسل برنامه ریزی تولید چیست؟ برنامه ریزی تولید وکنترل موجودی برنامه ریزی تولید ادغامی برنامه ریزی تولید جزوه برنامه ریزی تولید پیشرفته برنامه ریزی تولید Mrp برنامه ریزی تولید Pdf برنامه ریزی روزانه زندگی Pdf جدول برنامه ریزی روزانه زندگی نمونه برنامه ریزی روزانه زندگی برنامه ریزی روزانه برای زندگی نحوه برنامه ریزی روزانه زندگی برنامه ریزی روزانه در زندگی دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی روش برنامه ریزی روزانه زندگی نمونه جدول برنامه ریزی روزانه زندگی برنامه ریزی خطی فازی برنامه ریزی خطی بازارا برنامه ریزی خطی پیشرفته برنامه ریزی خطی به روش سیمپلکس برنامه ریزی خطی و غیرخطی برنامه ریزی خطی روش سیمپلکس برنامه ریزی خطی در متلب برنامه ریزی خطی عدد صحیح برنامه ریزی خطی به روش ترسیمی برنامه ریزی برای کنکور ارشد عمران برنامه ریزی برای کنکور ارشد برق برنامه ریزی برای کنکور ارشد مکانیک برنامه ریزی برای کنکور ارشد معماری برنامه ریزی برای کنکور ارشد حسابداری برنامه ریزی برای کنکور ارشد روانشناسی بالینی برنامه ریزی برای کنکور ارشد کامپیوتر برنامه ریزی برای کنکور ارشد 93 برنامه ریزی برای کنکور ارشد 94 چیست؟ Fatf What Fatf Stands For چیست؟ Cache حافظه چیست؟ Gateway What's Gateway Ip Address What Gateway Address What Gateway Means What Gateway Ping What Gateway In Networking What Gateway Timeout What Gateway Number What Gateway Path Of Exile What Gateway 3ds چیست؟ Pokemon What Pokemon Are You What Pokemon Type Are You What Pokemon Are You Quiz What Pokemon Can Learn Flash What Pokemon Can Learn Cut What Pokemon Evolve With Stones What Pokemon Can Learn Fly What Pokemon Are In X And Y What Pokemon Game Is The Best چیست؟ Qfd What Qfd Means چیست؟ Mppt What Mppt Charge Controller چیست؟ Smtp پروتکل چیست؟ Mysql What Mysql Version What Mysql Database What Mysql Is Used For What Mysql Workbench What Mysql Server What Mysql Real Escape String What Mysql To Download What's Mysql Password What Mysql Default Password What's Vpn On Iphone What's Vpn On Ipad What's Vpn Mean What Vpn Does What Vpn Should I Use What Vpn Stands For What's Vpn On Iphone 4 What Vpn On Ipod What's Vpn Client What's Vpn Connection What Vps Stands For What Vps Hosting What Vps Do I Need What Vps Can Do What Vps Means What Vps Have Become President What Vps Specs Do I Need What Vps Became President What Vps Should I Use For Rsps What Vps Used For چیست؟ Vpn چیست؟ Vps مقاله کاظم قلم چی : نقش شما در برنامه ریزی چیست؟

دیدگاه شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سایت نمایش داده خواهد شد
آخرین مطالب
تبلیغات
آمار وتار
  • تعداد مطالب : ۱۳۹۳۱۱
  • تعداد نظرات : ۹۷۳۶
  • تعداد حاضران : ۲۵۱
  • آخرین بروزرسانی : ۴ ماه پيش
تبلیغات
آخرین جستجوها