freepay, Freepay, freepay.ir, فری پی, درگاه پرداخت
تبلیغات
فال, فال های وتار, فال وتار, faal, fal, wtaar, faal wtaar


راهکارهای آموزشی برتر در کیفیت تدریس در دوره ابتدایی

امروزه فضای کلاسهای مدارس بطور فزاینده ای متنوع شده است. ساختارها و مدل های فنی آموزشی، نه تنها به درد همه بچه هایی که وارد مدرسه می شوند، نمی خورد، بلکه نمی گذارد تا تمامی استعدادهای بالقوه شان که موجب موفقیت آنها در مدرسه، محل کار و زندگی می شود شکوفا گردد و این باور بسیاری از معلمان ، کارکنان مدارس، نظام آموزشی، سازمانهای تخصصی فراگیر و نیز تعداد زیادی از والدین کودکان است. 
جامعه مربیان ، تلاش می کنند تا راههایی را برای رفع نیازهای گوناگون دانش آموزان بیابند. آینده جامعه ما و آموزش عمومی، تا حدی در گرو توانایی اعضای جامعه مربیان، در توسعه و اجرای روشهای صحیح آموزش به تمام کودکان است. 
معلمان، باید برای توسعه، اجرا و ارزشیابی یک برنامه درسی مناسب و راه کارهای آموزشی پیشرفته، فرصتهایی را در اختیار داشته باشند تا بتوانند نگرش سنتی طبقه بندی کودکان و آموزش آنان را تغییر دهند. 
ما چه طرفدار جوامعی باشیم که در پی الگوهایی جدیدی مانند ساختارهای فاقد طبقه بندی کودکان و حذف محدودیت سنی و کلاسی اند و چه آنهایی که الگوی رده بندی را در مدارس قبول داشته و چالشهای چندگونگی را می پذیرند، بهرحال باید فلسفه و باورهای خود را در مورد فرآیند آموزش کودکان، پیوسته به آزمایش بگذاریم تا مطمئن شویم که همه آنها در قالبی صحیح، در روند توسعه و با عنایت بر ساختاری نوین در جهت یادگیری کودکان خواهد بود. 
چهار راه کار آموزشی و تربیتی که در ذیل به شرح و طرح برنامه آنها می پردازیم بینش ما را در مورد کودکان، وسیع تر کرده و کیفیت تدریس و فراگیری را در آنان بالا میبرد به گونه ای که بکارگیری آنها در آموزش ابتدایی و سالهای بعد نیز موفقیت آمیز خواهد بود: 

1- هوش چندگانه و راههای مختلف شناخت آنان: 
« هواردگارنر» در رابطه با هوش چندگانه می گوید: مردم ذاتاً دارای هر دو زمینه ضعف و قوت هستند. استعداد و توانایی موجود در آنان، صرفاً در زمینه برنامه درسی، زبان و اعداد و ارقام ریاضی( که هدف اصلی بسیاری از آموزشها، ارزشیابی ها و گزارشهاست) متمرکز نمی شود، بلکه این توانایی ها از طریق پنج روش شناختی دیگر، در زمینه رشد بررسی می شوند. این روشها عبارتند از: شناخت اعمال حرکتی بدن، شناخت امکانات مکانی، موسیقی شناسی، شناخت عوامل درون فردی و بین فردی. 
نظریه« گاردنر» در عین سادگی، به این فرض بنیادین اشاره دارد که کودکان با یکدیگر متفاوتند و بیش از آنچه تاکنون در مورد آنها تصور می شد، قابلیت و توانایی دارند. 
نظریه دیگری که مبتنی بر تفاوت افراد است می گوید که مردم از مبتدی تا مجرب در همه زمینه های آموزش و رشد، پیوسته در حال فراگیری هستند. 
اگر ما به راستی بپذیریم که کودکان با هم متفاوتند و هر کدام از آنها دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند و اگر بینش وسیع تری نسبت به مفهوم هوش پیدا کنیم و آنچه را که به ما آموخته می شود به درستی درک کنیم می توانیم به نتایج چشمگیری برسیم. به نظر می رسد بیش از این نمی توان برنامه درسی دانش آموزان را با برگزاری یک یا دو هفته ای فعالیت که مستقیماً توسط معلمان اداره می شوند اداره کرد. به نظرمی رسد چنین دوره هایی جهت و مقصد مشخصی ندارند ضمن آنکه ما نمی توانیم دروس را به خواندن، نوشتن و ریاضیات محدود کنیم و یا از تمام کودکان، انتظار انجام کارهای مشابه را در زمانهای مساوی داشته باشیم. 
هنگامی که کودکان را در یک کلاس ( که ترکیبی از کودکان مبتدی و پیشرفته است) دور هم جمع می کنیم تا مدتی طولانی در مورد سئوال و یا مهارتی بیندیشند و ذهنشان درگیر آن شود، باید مراحل گذر از یک مرحله به مراحل بعد را نیز فراهم کنیم. در سال 1987 Kohlberg,Devries چهار مرحله برای چرخه آموزش طرح ریزی کردند که عبارتند از: آگاهی، کاوش، تحقیق و کاربرد. 
کودکان ابتدا، پس از آگاهی از یک موضوع، به دانسته ها و تجربیاتی که از قبل درباره آن داشته اند، پی می برند. آنها سوالات زیادی را مطرح می کنند، برخی از پاسخ ها را طراحی می کنند و در مورد آنچه به دنبال آن هستند تصمیم می گیرند و در آنچه آموخته و فهمیده اند با یکدیگر شریک می شوند. 

2- روش پروژه ای: 
کامل ترین، متوازن ترین و عملی ترین مدل برای تکمیل نظریه« گاردنر»، روش پروژه ای است که توسط katz و chard در سال 1989 مطرح شد. این روش بر مبنای تاریخچه ای طولانی در کار پروژه ای فرآیند گرا و تمرکز بر تعلیم و تعلم تلفیقی در آموزش خردسالان استوار است. در این روش دانش آموزان به کارکردن در دروسی که با همکاری معلمان آنها انتخاب شده است، ترغیب می شوند. انتخاب این دروس، براساس نیاز مدارس و نظام آموزشی حاکم بر آنها صورت می گیرد. 
دروس می توانند ماهیتاً ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر داشته باشند. اگر آموزش و پرورش منطقه ای بخواهد روی مهارتها و حوزه های آموزشی خاصی( از قبیل ریاضیات، خواندن، نوشتن و تلفظ لغات) تمرکز داشته باشد با این روش قابلیت انطباق با زاویه خاصی از برنامه درسی فراهم می شود. شاید بزرگترین نقطه قوت در روش پروژه ای، همین سازگاری و قابلیت انطباق آن با برنامه های آموزشی باشد. 
روش پروژه ای، یک راهنمای عینی و آشنا به منظور سازماندهی دروس آموزشی هدفدار ، اجتماعی و فعالی است که به دانش آموزان فرصت می دهد تا در مورد جهت ، اجرا و ارزشیابی آموخته هایشان تصمیم بگیرند. 
روش katz وchard معلمان و دانش آموزان را در محیط کلاس تشویق می کند تا مانند دانشمندان درگیر مطالعات علمی شوند. 
آگاهی اولیه در مورد یک ایده یا مهارت، از طریق مباحث پویا، سیال سازی ذهن، نظم دادن به افکار و به اشتراک گذاشتن تجربیات حاصل می شود. بنابراین معلمان و دانش آموزان کنجکاو شده و سوالاتی را مطرح می کنند که زمینه ساز تحقیقات بعدی می گردد. 
آنچه که روش پروژه ای را از دیگر روش ها و فرآیندهای مربوطه متمایز می سازد آن است که این روش، دانش آموزان را به شرکت در بحث و ابداع شیوه های تحقیق در زمینه موضوعات انتخابی و ارایه روش های ابداعی برای بررسی سوالاتی که مطرح شده و یا بعداً مطرح خواهد شد، ترغیب می کند. 
پروژه های پیشنهادی برای گروه یا تمامی دانش آموزان کلاس طوری طراحی شده و مورد بحث قرار می گیرند که به دانش آموزان مجال طرح سوال می دهد. بعلاوه اینکه آنان می توانند برداشتها و آموخته های خود را ابراز کرده و به کار بگیرند. 
ممکن است برخی از فعالیتها، تجربیات و پروژه ها که توسط معلم در طی دوره آموزش درسی مطرح می شوند، قابل بحث و نقد نباشند و با این وجود محرکهای مهم و موثر برای کودکان آنهایی هستند که در زمینه تصمیم گیری برای رشته تحصیلی داشته و با موضوع مورد نظر قابل ارتباط باشد و کودکان را فعالانه و دسته جمعی در معنا بخشیدن به مفاهیم و مهارتها یاری کند. 

3- کارگاه نگارش: 
به کارگیری فرآیند نگارش طی دهه های متمادی بسیار تبلیغ و ترویج شده است. راه اندیشیدن درباره تدریس نگارش با استناد از کارگاه نگارش اولین بار توسط Calins و Graves از سال 1983 رواج یافته که امروزه در کلاسهای درسی از آن استفاده می کنند. 
از نظر معلمان و دانش آموزانی که روش کارگاهی را مورد استفاده قرار می دهند، مطلوب ترین و جذاب ترین ساعات درسی هنگامی است که در کارگاه شرکت می کنند. کارگاه نویسندگی مکانی است که در آن بوسیله لغات نوشته شده و از طریق نکات و افکار مهم می شود به شناخت فردی دست یافت. 
موضوعات و انگیزه های نگارش، در جریان یک پیوستگی میان معلم و شاگرد شکل می گیرد. عمده ترین منابعی که به کودکان دبستانی انگیزه نوشتن می دهد زاییده تجربیات و افکار خودشان است. 
نوشته هایی که موضوع و دلایل نگارش آنها صرفاً توسط معلمان هدایت و محدود می شود معمولاً به کاری خسته کننده در قالب رفع تکلیف تبدیل می گردد که کودک تنها برای خشنودی معلم با دریافت جایزه، نمره خوب و یا لبخند رضایت معلم آن را انجام می دهد. 
کاربرد دانش و مهارتهای جدید در زمینه های آموزشی( مانند نگارش) کار بسیار دشواری است. لذا نباید بگذاریم انشاء ( نگارش) به یک کار پشت میز تبدیل شود بلکه باید آن را با زندگی عجین بدانیم تا بتوانیم فضایی دوستانه را در کارگاه نگارشمان به وجود بیاوریم. 
زمان کارگاه، بسته به سن دانش آموزان، فصلهای سال و سایر مقتضیات کلاس درس از 45 دقیقه تا 2 ساعت متغییر است این زمان در ابتدا با 5 تا 8 دقیقه خلاصه درس آغاز می شود که توجه کلاس را به نمونه هایی از نوشته ها و عقاید شاگردان، بازنگری و انعکاس قطعاتی از ادبیات دانش آموزان و یا مهارتهایی که تواناییهای تکنیکی آنها را در نگارش افزایش می دهد، جلب می کنند. 
معلمان در طی ساعات کلاس، در مورد محتوا، روند و ارزشیابی نوشته ها با شاگردان به بحث و گفتگو می پردازند. تمام تلاش معلم در این بحث این است که ابتدا به حرفهای دانش آموز گوش دهد و سپس به نحوی که دانش آموز افکار خود را بر روی مسایل متمرکز می کند، به وی پاسخ دهد.پاسخ باید در صورت لزوم به گونه ای باشد که دانش آموز ایده ها، کتاب یا مهارتهای جدیدی کشف کند تا به وی در پیشرفت افکار نگارش یاری رساند. 
کارگاه، مکان مناسبی برای همه سنین است. به گونه ای که فرد در عین آموزش انشاء نویسی از طریق نویسندگی و فهم افکار مهم رشد می کند. 

4- نظام اشاره ای: 
معلمان باید آموزش خواندن را کامل تر کنند، چه متون مورد مطالعه کتابهای درسی باشد و یا کتابهای دیگر. هدف معلمان در این روند، غالباً به چگونگی ارزیابی سطح آموزشی دانش آموزان از لحاظ توانایی خواندن و سپس تطابق کودک با متن معطوف می گردد، بطوری که خود کودک در حاشیه این جریان قرار می گیرد. در این روش بیشترین تمرکز بر موضوع مورد مطالعه کودک و تعیین میزان توانایی او در خواندن قرار دارد و کمتر به نوع برخورد کودک با واژه های جدید متون توجه می شود. 
ماری کلی(Marie clay) ابداع کننده برنامه مطالعه فراگیر در سال 1979 بوده ایشان مدعی است که آنچه را کودکان می توانند انجام دهند در آموزش مطالعه فرا می گیرند که توسط معلمان ساخته و پرداخته می شود. ایشان معتقد است که اگر چه کودکان به ظاهر دو نظام اصلی اشاره ای و تقلید حروف را به کار می گیرند، ولی حداقل دو شیوه دیگر نحو و نشانه های بصری نیز وجود دارند که مورد استفاده قرار می دهند. 
در پایان اشاره می شود که همانطور که دست اندرکاران امور آموزشی و تربیتی درپی یافتن راههایی برای وادار کردن هر کودک به آموختن و شکوفا نمودن استعدادهای نهفته خود از طریق راههای معنادار و متناسب با سن او هستند معلمان هم باید در همین راستا با کمک یکدیگر در پی پیشبرد بهترین راههای عملی باشند تا اینکه چالش های سر راه هموار شوند.
جمله نهایی این است که « ما همواره باید تمرکز و توجه خود را بر کودکان( دانش آموزان) حفظ کنیم». 

منبع : کانون فرهنگی آموزش قلم چی ارسال به :
انتشار : شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۷:۱۱ دیده شده : ۶۷بار نویسنده : admin

راهکارهای آموزشی راهکارهای آموزشی در مدارس راهکارهای آموزشی دوره ابتدایی راهکارهای آموزشی ابتدایی راهکارهای آموزشی مدارس راهکارهای آموزشی و پرورشی راهکارهای آموزشی در مقطع ابتدایی راهکارهای آموزشی در مدارس ابتدایی راهکارهای آموزشی در دوره ابتدایی راهکارهای آموزشی برتر راهکارهای آموزشی در مدرسه راهکارهای بهبود آموزش در مدارس راهکارهای آموزشی برای مدارس راهکارهای معاون آموزشی در مدرسه راهکارهای اموزشی مقطع ابتدایی راهکارهای آموزش ابتدایی راهکار آموزشی ابتدایی راهکار آموزش ابتدایی راهکارهای مشکلات آموزش ابتدایی راهکارهای آموزش ریاضی ابتدایی راهکارهای آموزش املا ابتدایی راهکارهای آموزش علوم ابتدایی راهکارهای معاونت آموزشی مدارس راهکارهای بهبود آموزش مدارس راهکارهای بهبود کیفیت آموزشی مدارس راهکار اموزشی و پرورشی ارائه راهکارهای آموزشی و پرورشی راهکارهای اجرایی جهت بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی راهکارهای آموزشی برتر در کیفیت تدریس در دوره ابتدایی در کیفیت نماز شب کیفیت نماز شب در مفاتیح الجنان کیفیت در آموزش عالی همایش کیفیت در آموزش عالی تضمین کیفیت در آموزش عالی کنفرانس کیفیت در آموزش عالی ارزیابی کیفیت در آموزش عالی تعریف کیفیت در آموزش عالی همایش کیفیت در آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان کیفیت آموزش عالی همایش ارزیابی کیفیت در آموزش عالی کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی کیفیت در معماری کیفیت فضایی در معماری کیفیت فضا در معماری کیفیت بصری در معماری کیفیت زندگی در معماری کیفیت های فضایی در معماری کیفیت فضایی در معماری اسلامی کیفیت عناصر در معماری تعریف کیفیت در معماری مفهوم کیفیت در معماری کیفیت در طراحی کیفیت در طراحی شهری کیفیت در طراحی محصول کیفیت در طراحی صنعتی مفهوم کیفیت در طراحی شهری کیفیت طراحی شهری کیفیت طراحی کیفیت طراحی شهری گلکار مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری تضمین کیفیت در طراحی اولین کنفرانس بین المللی کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی همایش کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی همایش کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی خوراسگان کنفرانس کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی همایش بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی اولین همایش بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی کیفیت در بازاریابی کیفیت در بازاریابی پورتر نقش کیفیت در بازاریابی کیفیت محصول در بازاریابی کیفیت رابطه در بازاریابی تاثیر کیفیت در بازاریابی تعریف کیفیت در بازاریابی کیفیت خدمات در بازاریابی کیفیت بازاریابی کیفیت در مهندسی نرم افزار مدیریت کیفیت در مهندسی نرم افزار کنترل کیفیت در مهندسی نرم افزار تضمین کیفیت در مهندسی نرم افزار کیفیت در ترمودینامیک تعریف کیفیت در ترمودینامیک کیفیت ترمودینامیک فرمول کیفیت در ترمودینامیک کیفیت در فضای شهری کیفیت فضای شهری کیفیت فضاهای شهری کیفیت های فضای شهری کیفیت زندگی در فضای شهری کیفیت فضای شهری+pdf کیفیت فضای شهری گلکار کیفیت فضای شهری چیست کیفیت فضای باز شهری در تعامل با کودکان تدریس در دانشگاه علمی کاربردی تدریس در دانشگاه علمی کاربردی تهران تدریس در دانشگاه علمی کاربردی با مدرک لیسانس تدریس در دانشگاه علمی کاربردی زنجان تدریس در دانشگاه علمی کاربردی فارس تدریس در دانشگاه علمی کاربردی مشهد تدریس در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان تدریس در دانشگاه علمی کاربردی کرج تدریس در دانشگاه علمی کاربردی قم تدریس در دانشگاه علمی کاربردی ارومیه تدریس در دانشگاه آزاد تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس در دانشگاه آزاد تهران تدريس در دانشگاه آزاد تدریس در دانشگاه آزاد کرج تدریس در دانشگاه آزاد مشهد تدریس در دانشگاه آزاد قم تدریس در دانشگاه آزاد هشتگرد تدریس در دانشگاه آزاد اراک تدریس در دانشگاه آزاد تهران شمال تدریس در دانشگاه پیام نور تدریس در دانشگاه پیام نور تهران تدريس در دانشگاه پيام نور تدریس در دانشگاه پیام نور کرج تدریس در دانشگاه پیام نور مشهد تدریس در دانشگاه پیام نور اصفهان تدریس در دانشگاه پیام نور شیراز تدریس در دانشگاه پیام نور تبریز تدریس در دانشگاه پیام نور مازندران تدریس در دانشگاه پیام نور کرمانشاه تدریس در دانشگاه تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی تدریس در دانشگاه فرهنگیان تدریس در مدارس غیرانتفاعی تهران تدریس در مدارس غیرانتفاعی تهران 93 تدریس ریاضی در مدارس غیرانتفاعی تهران شرایط تدریس در مدارس غیرانتفاعی تهران تدریس در مدارس غیرانتفاعی تدریس در مدارس غیرانتفاعی کرج تدریس در مدارس غیرانتفاعی اصفهان تدریس در مدارس غیرانتفاعی اراک تدریس در مدارس غیرانتفاعی تبریز تدریس در مدارس غیرانتفاعی مشهد تدریس در مدارس غیرانتفاعی رشت تدریس در مدارس غیرانتفاعی شیراز تدریس در مدارس غیرانتفاعی قزوین درخواست تدریس در دانشگاه پیام نور تهران متقاضی تدریس در دانشگاه پیام نور تهران تدریس دانشگاه پیام نور تهران فرم درخواست تدریس در دانشگاه پیام نور تهران درخواست تدریس دانشگاه پیام نور تهران تقاضای تدریس در دانشگاه پیام نور تهران شرایط تدریس در دانشگاه پیام نور تهران تدریس در دانشگاه های پیام نور تهران ثبت نام تدریس در دانشگاه پیام نور تهران تدریس در آموزشگاه تدریس در آموزشگاه زبان تدریس در آموزشگاه ها تدریس در آموزشگاه کامپیوتر تدریس در آموزشگاه های تهران تدریس در آموزشگاه قلم چی تدریس در آموزشگاه موسیقی تدریس در آموزشگاه های کنکور تهران تدریس در آموزشگاه کنکور تدريس در آموزشگاه شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی تهران تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران درخواست تدریس در دانشگاه علمی کاربردی تهران تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی تهران تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران تدریس دانشگاه علمی کاربردی تهران تدریس در علمی کاربردی تدریس در علمی کاربردی تهران تدریس در علمی کاربردی تبریز درخواست تدریس در علمی کاربردی تدریس در مرکز علمی کاربردی تدریس در جامع علمی کاربردی تدریس در دانشگاههای علمی کاربردی کیفیت در هتل راهکارهای آموزشی در کیفیت تدریس در دوره ابتدایی

دیدگاه شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سایت نمایش داده خواهد شد
آخرین مطالب
تبلیغات
آمار وتار
  • تعداد مطالب : ۱۳۹۳۱۱
  • تعداد نظرات : ۸۳۵۴
  • تعداد حاضران : ۱۸۳
  • آخرین بروزرسانی : ۳ ماه پيش
دیگران می خوانند
تبلیغات
آخرین جستجوها