freepay, Freepay, freepay.ir, فری پی, درگاه پرداخت
تبلیغات
فال, فال های وتار, فال وتار, faal, fal, wtaar, faal wtaar


فیزیک در همه جا هست؛ در دورترین فواصل کیهانی وجود دارد. آن را می توان در سیاهچاله های پرجرم در مرکز کهکشان ها و در بلوک های سازنده ریزی که حیات روی زمین را به وجود آورده اند، یافت. حتی در فضای به ظاهر خالی اطراف ما نیز وجود دارد. در گذشته و حال و همچنین آینده، فیزیکدانانی آمده و خواهند آمد که درک ما از جهان و هر آنچه که در آن است را متحول سازند. در این مقاله ۲۰ فیزیکدان که نظریات، ایده ها و اکتشافاتشان، دید ما را نسبت به جهان تغییر دادند، معرفی شده است:

۱- یکی از شناخته شده ترین دستاوردهای گالیلئو گالیله (۱۵۶۴-۱۶۴۲) در بررسی هایش، موضوع اجسام در حال حرکت است. در دهه ۱۶۳۰، او نشان داد که همه اجسام در حال سقوط آزاد، شتاب ثابت یکسانی دارند.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۲- براساس کار گالیله بر روی اجسام در حال حرکت، آیزاک نیوتن (۱۶۴۳-۱۷۲۷) قوانین حرکت و همچنین قانون جهانی گرانش را در سال ۱۶۸۷ ثابت کرد. یکی از متحول کننده ترین ایده ها این بود که قوانین حاکم بر حرکت اشیا در آسمان، شبیه به مجموعه قوانین فیزیکی حرکت اشیا بر روی زمین است.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۳- مایکل فارادی (۱۷۹۱- ۱۸۶۷) را به خاطر کارش بر روی مغناطیس و الکتریسیته می شناسند. در سال ۱۸۳۱، او القای مغناطیسی را کشف کرد و در سال ۱۸۳۹، او بیان کرد که بین الکتریسیته و مغناطیس رابطه ای بنیادین وجود دارد.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۴- در سال ۱۸۶۴، جیمز کلرک مکسول (۱۸۳۱- ۱۸۷۹) نظریه الکترومغناطیس را منتشر کرد. این نظریه بیان می کند که مغناطیس و نور، در همه جا، مظهر پدیده مشابهی به نام میدان الکترومغناطیسی هستند.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۵- در سال ۱۸۹۵، ویلهلم رونتگن (۱۸۴۵-۱۹۲۳) نخستین فیزیکدانی بود که تابش الکترومغناطیس را در محدوده ی طول موجی که ما امروزه به نام اشعه ایکس می ­شناسیم، تولید و شناسایی کرد.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۶- در سال ۱۸۹۶، ماری کوری (۱۸۶۷- ۱۹۳۴) به کشف رادیوکتیویته (که با بررسی خصوصیات اشعه ایکس کشف شد) کمک کرد و تکنیک هایی برای جداسازی ایزوتوپ ها معرفی کرد. او و همسرش، پیر کوری، عناصر رادیوم، رادیواکتیو و پلوتونیوم را کشف کردند.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۷- در سال ۱۸۹۷، جوزف جان تامپسون (۱۸۵۶-۱۹۴۰) الکترون را کشف کرد. به این ترتیب، اولین ذره زیراتمی کشف شد.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۸- نام ماکس پلانک (۱۸۵۸-۱۹۴۷) با تولد مکانیک کوانتومی اعتبار یافت. در سال ۱۹۰۰، او نظریه کوانتوم–بسته های مجزای انرژی ساطع شده توسط نور – را مطرح کرد، او همچنین، مقدار ثابت پلانک– که یکی از مفاهیم اساسی در مکانیک کوانتومی است- را معرفی کرده است.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۹- در سال ۱۹۰۵، آلبرت اینشتین (۱۸۷۹-۱۹۵۵) مقاله ای درباره نسبیت خاص -که بیان می کند، سرعت نور ثابت بوده و در سرعت نور، زمان متوقف شده و جرم بی نهایت می شود – منتشر کرد. در سال ۱۹۱۶، او نظریه نسبیت عام را منتشر کرد، یک نظریه بنیادی از ماهیت فضا- زمان و گرانش که می گوید گرانش در واقع، اثری از انحنای فضا و زمان است.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۱۰- در سال ۱۹۱۱، ارنست رادرفورد (۱۸۷۱-۱۹۳۷) نشان داد که بیشتر جرم اتم در هسته آن است. در سال ۱۹۲۰، او پروتون را کشف کرد.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۱۱- نیلز بور (۱۸۸۵-۱۹۶۲) به سبب فرمول بندی نظریه ساختار اتمی در سال ۱۹۱۳ مشهور شد. بور دریافت که هر اتم، دارای یک هسته در مرکز و الکترون هایی در مدار اطرافش است. او همچنین، نقش کلیدی در تولد مکانیک کوانتومی داشت.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۱۲- ولفگانگ پاولی (۱۹۰۰-۱۹۵۸) به سبب مطالعه اش بر روی نظریه اسپین و نظریه کوانتوم معروف شد، همچنین او در سال ۱۹۲۵، اصل طرد پاولی را –که کلید فهم ویژگی هایی ستارگان و سحابی ها است- کشف کرد. در سال ۱۹۳۱، او وجود نوترینوها–ذراتی با برهمکنش ضعیف که با سرعت و انرژی نزدیک به سرعت نور در جهان حرکت می کنند- را پیش بینی کرد.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۱۳- در سال ۱۹۲۶، اروین شرودینگر (۱۸۸۷-۱۹۶۱) آنچه که امروزه به عنوان معادله ی اصلی فیزیک کوانتوم شناخته می شود و مکانیک موجی را توصیف می کند، بیان کرد. در سال ۱۹۳۵، او با آزمایش “گربه شرودینگر“، یکی از معروف ترین آزمایشات در تاریخ- مشهور شد.

این آزمایش، گربه به دام افتاده در جعبه ای را نشان می دهد که دارای شانس ۵۰/۵۰ زنده یا مرده بودن است. شرودینگر نتیجه گرفت که تا زمانی که شما در ِ جعبه را برای اطمینان یافتن از مرده یا زنده بودن گربه باز نکنید، گربه می تواند هم زنده باشد و هم مرده، وجود چنین حالتی را اصل برهم نهی می نامند.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۱۴- در سال ۱۹۲۸، پل دیراک (۱۹۰۲-۱۹۸۴) وجود پاد ماده –ذراتی همسان ولی با بار الکتریکی مخالف همتایانش، مثل پوزیترون (یا آنتی الکترون)- را کشف کرد.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۱۵- ورنر هایزنبرگ (۱۹۰۱- ۱۹۷۶) در سال ۱۹۲۷، به سبب ارائه اصل عدم قطعیت مشهور شد. این اصل درباره محدودیت های اساسی اندازه گیری های آزمایشگاهی مکان و تکانه ی دقیق ذرات زیر اتمی در مکانیک کوانتوم بحث می کند.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۱۶- انریکو فرمی (۱۹۰۱-۱۹۵۴) به خاطر کارش بر روی اولین رآکتور اتمی، به عنوان بخشی از پروژه منهتن، شناخته شد. او همچنین، سهم مهمی در نظریه کوانتومی و همچنین فیزیک هسته ای و فیزیک ذرات دارد.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۱۷- جی رابرت اوپنهایمر (۱۹۰۴-۱۹۶۷) به سبب کارش بر روی پروژه منهتن معروف شد. از او به عنوان سازنده ی نخستین بمب اتمی یاد می کنند.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۱۸- ریچارد فاینمن (۱۹۱۸- ۱۹۸۸) را به سبب کارش بر روی نظریه الکترودینامیک کوانتومی می شناسند. این نظریه، درباره ترکیب نسبیت خاص و مکانیک کوانتومی به منظور درک بهتر جهان هستی، بحث می کند.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۱۹- در سال ۱۹۶۱، ماری گِل-مان (متولد ۱۹۲۹) روش هشتگانه ای برای طبقه بندی ذرات زیراتمی پیشنهاد کرد، و در سال ۱۹۶۴ او فرضیه کوارک را پیشنهاد کرد؛ این فرضیه بیان می کند که پروتون ها، نوترون ها و دیگر هادرون ها (ذرات زیر اتمی) از ذرات بسیار ریزتری به نام کوارک ساخته شده اند.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

۲۰- اگرچه ورا روبین (متولد ۱۹۲۸) در واقع یک ستاره شناس است، ولی مطالعاتش بر روی چرخش کهکشان او را به نخستین شاهد واقعی از این واقعیت است که ۸۴ درصد جرم جهان از ماده مرموز و نامریی به نام ماده تاریک ساخته شده است. جستجو برای ذرات تشکیل دهنده ی این ماده ی مرموز که فقط از روی تاثیر گرانش اش قابل ردیابی است، علم فیزیک و اختر فیزیک را متحول کرده است.

۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

منبع : کانون فرهنگی آموزش قلم چی ارسال به :
انتشار : دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۲:۵۸ دیده شده : ۶۶بار نویسنده : admin

در کشوری که امام های مرده در کشوری که کشوری در قاره کهن در کشوری زندگی میکنم که کشوري در قاره کهن در کشوری زندگی میکنیم که تعدادامامانی که درکربلا زنده ماندند هواپیمایی که درکیش سقوط کرد جملاتی که درکش سخته به درک که رفتی به درك كه رفتي به درک که رفتي متن به درک که رفتی جملات به درک که رفتی عکس به درک که رفتی اس به درک که رفتی اسمس به درک که رفتی جمله به درک که رفتی اس ام اس به درک که رفتی به درک که رفت به درك كه رفت به درک که رفته به درک که رفته ای به درک که نیستی به درك كه نيستي اس ام اس به درک که نیستی به درک که مشکلات حل نمیشن به درک که خیلی از مشکلات حل نمیشن بگو به درک که مشکلات حل نمیشن به درک که بعضی مشکلات حل نمیشن به درک که دوسم نداری به درک که دوستم نداری به درک که هیشکی دوسم نداره به درک که دوسم نداره به درک که تنهام به درک که به درک که قبول ندارید ما از تبار قریش هستیم ما از تبار قريش هستيم امام حسین ما از تبار قریش هستیم ما ازموده ایم دراین شهر بخت خویش ما ازموده ایم در این ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش معنی ما آزموده ایم دراین شهر بخت خویش تفسیر ما آزموده ایم در این ورطه رخت خویش ما آزموده ایم در این ورطه ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش گنجور ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش Hafezdivan ما آزموده ایم در این دیار ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش تعبیر ما از اوناشیم ما از اوناشیم که ما از اوناشیم دانلود ما از اوناشیم که خیابونو متر ما از اوناشیم ک ما از اوناشيم اهنگ ما از اوناشیم جملات ما از اوناشیم اس ما از اوناشیم دانلودآهنگ ما از اوناشیم ما از آن پاک دلانیم که زکس کینه نداریم ما از آن پاك دلانيم ما از پاک دلانیم ما پاک دلانیم ما ازان پاک دلانیم شعر ما از آن پاک دلانیم که زکس کینه نداریم ما ازان پاک دلانیم که زکس کینه نداریم ما از آن پاک دلانیم که به دل کینه نداریم جهان رایانه جهان رایانه کوثر جهان رايانه انتشارات جهان رایانه شرکت جهان رایانه جهان فردای رایانه اولین رایانه جهان جهان رايانه كوثر موسسه جهان رایانه کوثر شرکت جهان رایانه کوثر فروشگاه جهان رایانه کوثر موسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر جهان راه خودرو شرکت جهان راه خودرو شرکت جهان راه خودرو کرمان لیزینگ جهان راه خودرو جهان را به شاعران بسپارید شعر جهان را به شاعران بسپارید جهان رایانه آریان پور جهان را به خوبی من آراستم جهان را جهاندار کرده خراب رازهای جهان رازهای جهان هستی رازهاي جهان رازهاي جهان هستي رازهای جهان افرینش رازهای جهان خلقت رازهای جهان باستان رازهای جهانی رازهای جهانگیرزاده شدن رازهای جنگ جهانی دوم ما از آن پاک دلانیم جهان راتب ۲۰ فیزیکدان که درک ما از جهان را تغییر دادند!

دیدگاه شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سایت نمایش داده خواهد شد
آخرین مطالب
تبلیغات
آمار وتار
  • تعداد مطالب : ۱۳۹۳۱۱
  • تعداد نظرات : ۸۱۷۱
  • تعداد حاضران : ۲۲۹
  • آخرین بروزرسانی : ۳ ماه پيش
تبلیغات
آخرین جستجوها