freepay, Freepay, freepay.ir, فری پی, درگاه پرداخت
تبلیغات
فال, فال های وتار, فال وتار, faal, fal, wtaar, faal wtaar


به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم شهریورماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد

 ماده ‌واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

 تبصره ـ در اجرای ماده (۲۲) و (۲۳) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹)، هفتاد و هفتم (۷۷)، هفتاد و هشتم (۷۸) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

 موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد

 دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس «طرف‌ها» خوانده خواهند شد؛

با عنایت به توسعه روابط دوستانه میان دو کشور بر اساس احترام متقابل، تفاهم و حسن همجواری، با احترام به اصول عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، حاکمیت، احترام به تمامیت ارضی و قوانین ملی؛ با ابراز علاقه نسبت به تداوم استفاده مساوی از ظرفیت‌های آب و انرژی در مناطق مرزی مشترک رود ارس طبق موافقتنامه‌های معتبر میان دو کشور؛ با تأکید بر اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد؛ با درنظرگرفتن قرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزی بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۶ هجری شمسی برابر با ۱۴ می‌۱۹۵۷ میلادی؛ با تأکید بر ضرورت رعایت مفاد موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۱۱ آذر ۱۳۳۳ برابر با ۲ دسامبر ۱۹۵۴ میلادی و اسناد و نقشه­های پیوست آن در مورد تعیین و تجدیدنظر در شکل خطوط مرزی مورخ ۱۳۳۶ برابر با ۱۹۵۷ و با درنظرگرفتن مفاد یادداشت تفاهم پیرامون بهره‌برداری از ظرفیت برق آبی رود ارس بیـن دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۳ برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵ و تشریفات (پروتکل‌های) ­ کمیسیون فنی مشترک تشکیل شده بر اساس یادداشت تفاهم مذکور در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد، در موارد زیر توافق نموده‌اند:

 ماده۱ـ طرف‌ها درخصوص مطالعه، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و اردوباد در قلمرو آذربایجان که (از این پس «نیروگاه‌ها» خوانده خواهند شد) با استفاده از منابع آبی رود مرزی ارس توافق نموده‌اند.

ماده۲ـ طرف‌ها جهت ساخت سد، مخزن و نیروگاه مارازاد در جمهوری اسلامی ایران در محدوده می‌له‌های مرزی ۲۸/۳ تا ۲۹/۳ و ساخت سد، مخزن و نیروگاه اردوباد در جمهوری آذربایجان در محدوده می‌له‌های مرزی ۲۶/۴ تا ۲۸/۳ توافق نموده‌اند.

ماده۳ـ طرف‌ها توافق نموده‌اند تا دو سد مشترک برای انحراف آب به سمت نیروگاههای مارازاد و اردوباد بر روی رود ارس احداث نمایند. سد مارازاد برای انحراف آب به سمت نیروگاه مارازاد با هزینه جمهوری اسلامی ایران و سد اردوباد برای انحراف آب به سمت نیروگاه اردوباد با هزینه جمهوری آذربایجان ساخته خواهد شد. مدیریت این دو سد به صورت مشترک خواهد بود و هر یک از طرف‌ها هزینه‌های نگهداری سد مربوط به نیروگاه خود را پرداخت خواهد نمود.

 ماده۴ـ منابع آبی مورد نیاز فعالیت نیروگاههای مارازاد و اردوباد و از منابع آبی رود ارس با رعایت موافقتنامه‌های معتبر بین دو طرف تأمین خواهد شد.

هر یک از طرف‌ها با توجه به شرایط خاص، اقدامات مقتضی را در هر زمان برای ساخت نیروگاه و سدهای انحرافی در طرف خود بر اساس مفاد این موافقتنامه و بدون توافق طرف دیگر به عمل خواهد آورد.

 چنانچه یکی از طرف‌ها از حقوق خود بر اساس این موافقتنامه نسبت به طرف دیگر دیر‌تر استفاده نماید، این امر به هیچ وجه مانع استفاده آن طرف از حقوق خود نخواهد بود.

ماده۵ ـ ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها، ساخت سدهای انحرافی و تأسیسات آن به گونه­ای خواهد بود که هیچ‌گونه تغییری در خط مرز تعیین شده بین دو کشور طبق مفاد موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۱۳۳۳ برابر با ۱۹۵۴ میلادی و اسناد و نقشه‌های پیوست آن در مورد تعیین و تجدیدنظر در شکل خطوط مرزی مورخ ۱۳۳۶ برابر با ۱۹۵۷ ایجاد نگردد. پس از ساخت سد‌ها، خط مرز رسمی دو کشور بر روی آن‌ها مشخص خواهد شد.

درصورت هرگونه تغییر در خطوط مرزی، بستر رود بلافاصله براساس مسیرهای تعیین‌شده که در نقشه­های تشریفات (پروتکل) پیوست موافقتنامه­های مذکور در فراز اول همین ماده، با حضور نمایندگان ذی‌صلاح دو کشور به بستر قبلی بازگردانده و خط مرز رسمی دو کشور بر روی آب علامت‌گذاری خواهد شد.

 پس از تشکیل مخزن پشت سدهای انحرافی، نوار مرز کنونی براساس روشهای به کار برده‌ شده در سد ارس و سد میل مغان، روی سطح آب مشخص و علامتگذاری شده و به عنوان مرز دولتی دو کشور محسوب خواهد شد.

 ماده۶ ـ ساخت و بهره‌برداری از نیروگاههای مارازاد و اردوباد هیچ‌گونه تغییری در حقآبه طرف‌ها از منابع آبی رود ارس ایجاد نخواهد نمود. بر همین اساس، طرف‌ها از نیروگاه‌ها و تأسیسات آن به نحوی بهره‌برداری خواهند نمود که حقآبه­‌ها در محدوده مرزی مشترک طبق موافقتنامه‌ها و تشریفات (پروتکل‌های) میان دو کشور رعایت گردد.

 طرف‌ها متعهد می‌باشند که آبی را که جهت استفاده در نیروگاه‌ها از رود ارس منحرف می‌کنند به‌‌ همان اندازه و با‌‌ همان کیفیت به مسیر رود بازگردانند.

 ماده۷ـ مقامهای صلاحیتدار طرف‌ها برای اجرای‌این‌موافقتنامه به‌شرح زیر می‌باشند:

 از طرف جمهوری اسلامی ایران: وزارت نیرو

 از طرف جمهوری آذربایجان: وزارت انرژی

 ماده ۸ـ طرف‌ها توافق نموده­اند مسائل مربوط به ساخت و بهره‌برداری از جمله مطالعه و طراحی نیروگاههای مارازاد و اردوباد توسط کمیسیون فنی مشترک که براساس یادداشت تفاهم پیرامون بهره‌برداری از ظرفیت برق آبی رود ارس بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۳ برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵ تشکیل شده (از این پس «کمیسیون» نامیده می‌شود) انجام شود.

 طرف‌ها در صورت ضرورت می‌توانند ترکیب کمیسیون را تغییر دهند و مراتب را به صورت رسمی به یکدیگر اعلام نمایند.

 ماده۹ـ نشستهای کمیسیون دائمی در زمان ساخت نیروگاه‌ها، هر سه ماه یک‌بار و پس از اتمام ساخت، سالی یک‌بار و به صورت نوبه‌ای به میزبانی یکی از طرف‌ها برگزار خواهد شد. نشستهای فوق العاده به درخواست هر یک از طرف‌ها برگزار می‌گردد. این نشست‌ها به میزبانی طرف درخواست‌کننده برگزار می‌گردد.

 ماده۱۰ـ وظایف کمیسیون به شرح زیر می‌باشد:

 ـ تکمیل بررسی طرحهای ساخت؛

 ـ نظارت بر روند ساخت، حفاظت و بهره‌برداری از سد‌ها و شبکه (کانال) ‌های انتقال به نیروگاه‌ها؛

 ـ تهیه قواعد بهره‌برداری و حفاظت از سد‌ها و نیروگاه‌ها و در صورت لزوم دستورالعمل‌ها وسایر اسناد مورد نیاز؛

 ـ محافظت از کیفیت آب و بوم‌شناسی رود و تهیه جدول استفاده از آب و همکاری میان طرف‌ها به شکل مستمر درباره دبی آب منتقل‌شده به نیروگاه‌ها؛

 ـ بررسی تکمیل ساخت سد‌ها و نیروگاه‌ها و اعلام تاریخ آغاز بهره‌برداری از آن‌ها؛

 ـ بررسی مشکلات فنی احتمالی که در آینده بروز خواهد نمود و ارائه پیشنهادهایی درباره حل آن‌ها؛

 ـ تعیین میزان خسارات وارده به طرف‌ها بر اثر ساخت سد و محدوده آب گرفتگی؛

 ـ انجام سایر امور مربوط به ساخت و بهره‌برداری از سد‌ها و نیروگاه‌ها

 ماده۱۱ـ هر یک از طرف‌ها هزینه‌های مربوط به ساخت، حفاظت، بهره‌برداری و تعمیر نیروگاه، تجهیزات و تأسیسات در قلمرو خود را پرداخت خواهد نمود.

 ماده۱۲ـ خسارت وارده بر اثر ساخت سد‌ها، نیروگاه‌ها و استغراق اراضی پس از تعیین و تأیید آن توسط کمیسیون از سوی طرف واردکننده خسارت، به طرف خسارت‌دیده پرداخت خواهد شد.

ماده۱۳ـ به منظور طراحی، ساخت، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری سد‌ها، محدوده مشترک توسط کمیسیون تعیین گردیده و ایمنی این محدوده توسط طرف‌ها تأمین خواهد شد.

مقررات مربوط به ورود کارکنان، روشهای فنی، تجهیزات و مصالح در محدوده مشترک در زمان ساخت، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسط مرزبانان دو طرف به طور مشترک تعیین خواهد شد.

 ماده۱۴ـ به منظور پیش‌بینی حوادث غیرمترقبه طبیعی (سیل، زلزله و غیره) و غیرطبیعی (آتش‌سوزی، انفجار، ریزش سازه‌ها و غیره) احتمالی در مخزن‌ها و نیروگاه‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اقدامات ضروری در مورد تأثیرات منفی و اطلاع‌رسانی به مردم، هماهنگی لازم برای موارد فوق از طریق ایجاد سامانه هشدار و پایش فعال انجام خواهدشد. برنامه اقدام مشترک تهیه و با نظارت کمیسیون اجراء خواهد گردید.

 ماده۱۵ـ طرف‌ها، مسؤولیت حفاظت، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری از نیروگاه و سدهای انحرافی، مخزن‌ها، تجهیزات و بناهای موجود در قلمرو خود را برعهده دارند و از انجام هر اقدامی که به بهره‌برداری عادی نیروگاه خللی وارد کند، اجتناب خواهند نمود.

 ماده۱۶ـ طرف‌ها می‌توانند براساس توافق متقابل، نسبت به تبادل انرژی آبی از طریق نیروگاه‌ها اقدام نمایند.

ماده۱۷ـ طرف‌ها جهت تسهیل در ساخت نیروگاه‌ها می‌توانند از فرصت‌های فنی یکدیگر در چهارچوب قوانین دو کشور استفاده نمایند.

 ماده۱۸ـ طرف‌ها حق برداشت آب از سدهای انحرافی، مخزن‌ها، آب‌بَر (کانال) ‌ها، نیروگاه‌ها و آب‌بَر (کانال) برگشت آب به رود ارس را جز برای اهداف مندرج در این موافقتنامه ندارند.

 ماده۱۹ـ طرف‌ها از انجام هر فعالیتی که باعث آلودگی آب رود ارس در محدوده نیروگاه‌ها، سدهای انحرافی و مخزن‌ها می‌شود جلوگیری خواهند نمود و اجازه کاهش ظرفیت خودپالایی رود در پایین‌دست را نخواهند داد. در صورت آلوده شدن رود ارس در نتیجه­ ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها و مخزن‌ها و سدهای انحرافی توسط یکی از طرف‌ها، طرف مذکور آلودگی را رفع و خسارات وارده را پس از تعیین توسط کمیسیون جبران خواهد کرد.

 ماده۲۰ـ طرف‌ها، آبگیری مخزن‌ها را پس از پاکسازی بستر رود، انجام عملیات زیست‌محیطی، آماده‌سازی محدوده آبگیری و تأیید آن توسط کمیسیون، شروع خواهند نمود.

 ماده۲۱ـ طرف‌ها بدون اطلاع یا اخذ موافقت کتبی طرف دیگر، بهره‌برداری از نیروگاه را به‌طور کلی یا جزئی به کشور ثالث واگذار نخواهند کرد.

ماده۲۲ـ هرگونه اختلافی که ممکن است از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه ناشی شود، از طریق مذاکره و رایزنی بین طرف‌ها حل و فصل خواهد شد.

 ماده۲۳ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است و از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط طرف‌ها مبنی بر تأیید تکمیل تشریفات داخلی مربوط به خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

 این موافقتنامه از طریق توافق‌کتبی میان طرف‌ها قابل اصلاح خواهد بود. اصلاحیه‌ها طبق فراز اول این ماده لازم الاجراء خواهد شد.

 این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در شهر تهران در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۹ آوریل ۲۰۱۴ میلادی در دونسخه اصلی به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی که تمامی آن‌ها دارای اعتبار یکسان می‌باشند، تنظیم گردید در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: وزیر نیرو، حمید چیت‌چیان

از طرف دولت جمهوری آذربایجان: وزیر اقتصاد و صنایع، شاهین مصطفی‌اف

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام

منبع : ایسنا ارسال به :
انتشار : چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۲:۳ دیده شده : ۵۲بار نویسنده : admin

قانون حاکم بر موافقتنامه داوری ایران وایر ایران وایر تلگرام ایران وایر ویکی پدیا ایران وایر شراگیم زند ایران وایر سام خسروی ایران وایر نیوشا صارمی ایران وایر Facebook ایران وایر لامپ ایران وایر شمعی روشن کن ایران وایر والیبال ایران ورزشی ایران ورزشی فوتبال ایران ورزشی سایت عصر ایران ورزشی روزنامه ایران ورزشی امروز اخبار ایران ورزشی خبرگزاری ایران ورزشی ایران نیوز ورزشی روزنامه ايران ورزشی مجله ایران ورزشی ایران و عربستان ایران و عربستان جنگ ایران و عربستان سعودی ایران و عربستان در یمن ایران و عربستان فوتبال ایران و عربستان دو بال اسلام اخبار ایران و عربستان رابطه ایران و عربستان بازی ایران و عربستان جنگ ایران و عربستان سعودی ایران ویکی پدیا ایران ویکی پدیا دانشنامه ازاد ایرانی ویکی پدیا Iran ویکی پدیا ایران ويكي پديا ایران باستان ویکی پدیا والیبال ایران ویکی پدیا تاریخ ایران ویکی پدیا فوتبال ایران ویکی پدیا نقشه ایران ویکی پدیا ایران والیبال ایران والیبال المپیک ایران والیبال لیگ جهانی ایران والیبال جدول ایران والیبال جام جهانی ایران والیبال ایتالیا ایران والیبال امریکا ایران والیبال ژاپن ایران والیبال روسیه ایران والیبال جهانی ایران ویج ایران ویج گروپ ایران ویج مدل لباس ایران ویج صفحه اصلی ایران ویج عضویت ایران ویج چت ایران ویج تقویم ایران ویج تقویم 93 ایران ویج گروه ایران ویج فال روزانه ایران و روسیه ایران و روسیه والیبال ایران و روسیه فوتبال ساحلی ایران و روسیه کشتی ایران و روسیه فوتسال ایران روسیه و چین ايران و روسيه روابط ایران و روسیه جنگ ایران و روسیه اتاق ایران و روسیه ایران و اسرائیل ایران و اسرائیل جنگ ايران و اسرائيل همکاری ایران و اسرائیل مقایسه ایران و اسرائیل انیمیشن ایران و اسرائیل دوستی ایران و اسرائیل ارتش ایران و اسرائیل اخبار ایران و اسرائیل جنگ ایران و اسرائیل در قرآن ایران و قطر ایران و قطر فوتبال ایران و قطر نتیجه ايران و قطر ایران و قطر 2015 قطر وايران مباشر بازی ایران و قطر چه ساعتی است؟ روابط ایران و قطر والیبال ایران و قطر هندبال ایران و قطر ایران و افغانستان ایران و افغانستان فوتبال تاريخ ايران و افغانستان بازی ایران و افغانستان مرز ایران و افغانستان اتاق ایران و افغانستان مرزهای ایران و افغانستان امید ایران وامید افغانستان روابط ايران و افغانستان اتحاد ایران و افغانستان درباره آذربایجان درباره آذربایجان شرقی درباره آذربایجان غربی درباره آذربایجان ایران درباره آذربایجان شوروی درباره کشور آذربایجان شعر درباره آذربایجان درباره جمهوری آذربایجان درباره استان آذربایجان شرقی درباره استان آذربایجان غربی درباره ی آذربایجان شرقی تحقیق درباره آذربایجان شرقی درباره زلزله آذربایجان شرقی اطلاعاتی درباره آذربایجان شرقی درباره ی استان آذربایجان شرقی همه چیز درباره آذربایجان شرقی تحقیق درباره استان آذربایجان شرقی اطلاعات درباره استان آذربایجان شرقی تحقیق درباره آذربایجان غربی درباره ی آذربایجان غربی مقاله درباره آذربایجان غربی شعر درباره آذربایجان غربی همه چیز درباره آذربایجان غربی درباره شهرهای استان آذربایجان غربی شعر درباره ی آذربایجان غربی شعری درباره ی آذربایجان غربی نظر مردم آذربایجان درباره ایران شعر درباره ی زلزله آذربایجان شعر در مورد آذربایجان شعر ترکی درباره آذربایجان شعر درباره ی آذربایجان شعر درباره زلزله آذربایجان شعر درباره ی جمهوری آذربایجان شعر در مورد آذربایجان غربی شعر در مورد آذربایجان شرقی تحقیق در مورد آذربایجان شرقی تحقیق در مورد استان آذربایجان شرقی تحقیق درباره ی آذربایجان شرقی تحقیق درباره ی استان آذربایجان شرقی تحقیق در مورد زلزله آذربایجان شرقی نظر مردم آذربایجان در مورد ایران تحقیق در مورد آذربایجان غربی تحقیق در مورد استان آذربایجان غربی تحقیق درباره ی استان آذربایجان غربی معلومات درباره آذربایجان معلومات درباره کشور آذربایجان پاورپوینت درباره آذربایجان ساخت وبلاگ ساخت وبلاگ در لوکس بلاگ ساخت وبلاگ جدید ساخت وبلاگ وردپرس ساخت وبلاگ فارسی ساخت وبلاگ در گوگل ساخت وبلاگ حرفه ای ساخت وبلاگ در میهن بلاگ ساخت وبلاگ در پرشین بلاگ ساخت وبلاگ رایگان فارسی ساخت وب سایت ساخت وب سایت حرفه ای ساخت وب سایت در گوگل ساخت وب سایت رایگان با پسوند Com ساخت وب سایت رایگان فارسی ساخت وب سایت رایگان بدون پسوند ساخت وب سایت شخصی ساخت وب سایت مجانی ساخت وب سایت رایگان با پسوند Ir ساخت وب سایت شخصی رایگان ساخت وب سایت رایگان ساخت وب سایت رایگان در گوگل ساخت وب سایت رایگان با دامنه Com ساخت وب سایت رایگان فارسی بدون پسوند ساخت وب سایت رایگان در یاهو ساخت وب سایت رایگان ایرانی ساخت وسایل ابتکاری ساخت وسایل ابتکاری ساده ساخت وسایل ابتکاری علمی ساخت وسایل ابتکاری منزل ساخت وسایل ابتکاری برقی ساخت وسایل ابتکاری فیزیک ساخت وسایل ابتکاری با دور ریختنی ها ساخت وسایل ابتکاری با چوب ساخت وسایل ابتکاری علوم ساخت وسایل ابتکاری در منزل ساخت ویروس اندروید ساخت ویروس اندروید با نوت پد ساخت ویروس اندرویدی آموزش ساخت ویروس اندروید برنامه ساخت ویروس اندروید ساخت ویروس با اندروید ساختن ویروس برای اندروید ساخت ویروس برای گوشی اندروید ساخت ویروس برای موبایل اندروید اموزش ساخت ویروس برای اندروید ساخت ویدیو با عکس ساخت ویدیو با عکس اندروید ساخت ویدیو با عکس برای اندروید ساخت ویدیو با عکس انلاین ساخت فیلم با عکس برای اندروید ساخت فیلم با عکس اندروید ساخت فیلم با عکس در اندروید ساخت فیلم با عکس در ویندوز 7 ساخت فیلم با عکس و آهنگ ساخت فیلم با عکس ها ساخت و تولید ساخت و تولید ماشین ابزار ساخت و تولید دزفول ساخت و تولید کارشناسی ارشد ساخت و تولید قالبسازی ساخت و تولید تبریز ساخت و تولید ارشد ساخت و تولید دانشگاه تهران ساخت و تولید قطعات صنعتی ساخت و تولید پیام نور تهران ساخت و ساز ساخت و ساز ساختمان ساخت و ساز در تهران ساخت و ساز در کیش ساخت و ساز غیر مجاز ساخت و ساز مسکن ساخت و ساز در ایران ساخت و ساز اطراف کعبه ساخت و ساز در بافت فرسوده ساخت و ساز در کانادا ساخت واژن ساخت واژن با بادکنک ساخت واژن مصنوع روش ساخت واژن مصنوعی در خانه روش ساخت واژن اموزش ساخت واژن نحوه ساخت واژن چگونگی ساخت واژن مصنوعی طریقه ساخت واژن مراحل ساخت واژن مصنوعی ساخت ویلا ساخت ویلا در شمال ساخت ویلای ارزان ساخت ویلای چوبی ساخت ویلا چوبی ساخت ویلای ارزان قیمت ساخت ویلای کوچک ساخت ویلا در باغ ساخت ویلا شمال بهره برداری از سیستم های قدرت بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته بهره برداري از سيستم هاي قدرت جزوه بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته مقاله بهره برداری از سیستم های قدرت کتاب بهره برداری از سیستم های قدرت جزوه بهره برداری از سیستم های قدرت جزوه بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر عابدی کتاب بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته درس بهره برداری از سیستم های قدرت بهره برداری از دست رنج دیگران بهره برداری از منابع نفت بهره برداری از منابع نفتی مهندسی بهره برداری از منابع نفتی مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز اصول مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز رشته ی بهره برداری از منابع نفت رشته مهندسی بهره برداری از منابع نفت دانلود کتاب بهره برداری از منابع نفت و گاز بازار کار مهندسی بهره برداری از منابع نفت چارت درسی مهندسی نفت بهره برداری از منابع نفت بهره برداری از جنگل بهره برداری از جنگلها و مراتع بهره برداری از جنگل+pdf بهره برداری از جنگل ها بهره برداری از جنگل های شمال بهره برداری از جنگل های ایران بهره برداری از جنگل شمال روشهای بهره برداری از جنگل تاریخچه بهره برداری از جنگل اهداف بهره برداری از جنگل بهره برداری سیستم های قدرت پیشرفته دانلود کتاب بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته دانلود جزوه بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته حل تمرین بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته بهره برداری از منابع طبیعی بهره برداری از منابع طبیعی در چه صورت اقتصادی است بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام بهره برداری از منابع طبیعی به صورت اقتصادی بهره برداری اقتصادی از منابع طبیعی بهره برداری صحیح از منابع طبیعی بهره برداری از منابع طبیعی از نظر اقتصادی راه های بهره برداری از منابع طبیعی مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی راه هایی برای بهره برداری از منابع طبیعی بهره برداری از سیستم قدرت بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته بهره برداری از سیستمهای قدرت بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته کتاب بهره برداری از سیستمهای قدرت جزوه بهره برداری از سیستمهای قدرت بهره برداری سیستم قدرت جزوه بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته دانلود کتاب بهره برداری از سیستمهای قدرت بهره برداری از شبکه های توزیع بهره برداری از شبکه های توزیع برق بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع برق اصول بهره برداری از شبکه های توزیع اصول بهره برداری از شبکه های توزیع برق بهره برداری شبکه های توزیع بهره برداری شبکه های توزیع برق کتاب بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع برق کتاب بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع بهره برداری از مجتمع های تجاری مدیریت بهره برداری مجتمع های تجاری بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب مناقصه بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب دستورالعمل بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بهره برداری ساده از تصفیه خانه فاضلاب بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب دستورالعمل بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب مناقصه بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب مشکلات بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب نیروگاههای برق نیروگاههای برق ایران نیروگاههای برق تهران نیروگاههای برق خصوصی نیروگاههای برق حرارتی نیروگاههای برق آبی نيروگاههاي برق ايران نیروگاههای برقابی نیروگاههای برق کشور نیروگاههای برق خانگی نیروگاه برق ایرانشهر لیست نیروگاههای برق ایران تعداد نیروگاههای برق ایران نیروگاههای تولید برق ایران اولین نیروگاه برق ایران نیروگاه برق تهران نیروگاه برق بعثت- تهران استخدام نیروگاه برق تهران استخدام نيروگاه برق تهران سایت نیروگاه برق تهران ادرس نیروگاه برق تهران نیروگاه برق خصوصی احداث نیروگاه برق خصوصی تاسیس نیروگاه برق خصوصی نیروگاه تولید برق خصوصی ساخت نیروگاه برق خصوصی نیروگاه برق حرارتی نيروگاه برق حرارتي نیروگاه برق حرارتی تبریز نیروگاه برق حرارتی قم عکس نیروگاه برق حرارتی نیروگاه تولید برق حرارتی نیروگاههای برق آبی در ایران نیروگاههای برق آبی خوزستان نیروگاه برق آبی مقاله نيروگاه برق آبي نیروگاه برق آبی چگونه کار میکند نیروگاه برق آبی پیران نیروگاه برق آبی کوهرنگ اسامي نيروگاههاي برق ايران ليست نيروگاههاي برق ايران نیروگاههای برقابی کوچک نیروگاههای برقابی ایران لیست نیروگاههای برق کشور بزرگترین نیروگاه برق کشور ششمین کنفرانس نیروگاههای برق کشور نیروگاه برق کشور ظرفیت نیروگاههای برق کشور نیروگاه برق آبی کشور هفتمین کنفرانس نیروگاههای برق کشور نیروگاه برق خانگی نيروگاه برق خانگي ساخت نیروگاه برق خانگی نیروگاه برق خانگی خورشیدی قیمت نیروگاه برق خانگی نیروگاه برق خورشیدی خانگی قیمت شد اجزاء شد اجزاء Hd شد اجزاء محمد رمضان شد أجزاء كامل شد اجزاء اعلان شد اجزاء Hd اون لاين شد اجزاء الدار داركم شد اجزاء فيلم كامل شد اجزاء اغنية شد اجزاء فيلم محمد رمضان شد راسك شد راسك2016 شد راسك الحلقة 27 شد راسك 16 شد البطن شد البطن بالليزر شد البطن عملية شد البطن المترهل شد البطن بعد الولادة الطبيعية شد البطن بعد الولادة القيصرية بالصور شد البطن في اسبوع شد البطن بعد الولادة القيصرية شد البطن للرجال شد البطن في يومين شد عضلي شد عضلي في الرقبة شد عضلي في الساق شد عضلي في القفص الصدري شد عضلي في البطن شد عضلي في الكتف شد عضلي في الفخذ شد عضلي في الظهر شد عضلي في بطة الساق شد عضلي في المؤخرة شد الوجه شد الوجه بالخيط شد الوجه بالليزر شد الوجه بالخيوط الذهبيه شد الوجه قبل وبعد شد الوجه جراحيا شد الوجه بالخيوط الفرنسية شد الوجه بالخيط قبل وبعد شد الوجه بمواد طبيعية شد الوجه بطرق طبيعية شد خزان گلشن آشنایی شد خزان گلشن آشنایی دانلود شد خزان گلشن آشنایی عقیلی شد خزان گلشن آشنایی+متن شعر شد خزان گلشن آشنایی بدیع زاده شد خزان گلشن آشنایی دانلود Mp3 شد خزان گلشن آشنایی جواد بدیع زاده شد خزان گلشن آشنایی جواد بدیع زاده دانلود شد خزان گلشن آشنایی Mp3 شد خزان گلشن آشنایی هوشمند عقیلی شد خزان متن شد خزان بدیع زاده شد خزان گلشن متن شد خزان جواد بدیع زاده شد خزان بنان شد خزان گلشن آشنائی شد الجسم شد الجسم المترهل شد الجسم في اسبوع شد الجسم المترهل بالليزر شد الجسم بالانجليزي شد الجسم بالليزر شد الجسم المترهل في اسبوع شد الجسم المترهل مجرب شد الجسم بالرياضة شد الجسم المترهل بالرياضة فيلم شد اجزاء Hd شد بلد شد بلد مسلسل شد بلد معنى جمس شد بلد جمس شد بلد للبيع شد حيلك يا بلد كرسيدا شد بلد جمس شد بلد 79 عايدي شد بلد ددسن شد بلد شد خزان قانون موافقتنامه ایران و آذربایجان درباره ساخت و بهره‌برداری از نیروگاههای برق آبی ابلاغ شد

دیدگاه شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سایت نمایش داده خواهد شد
آخرین مطالب
تبلیغات
آمار وتار
  • تعداد مطالب : ۱۳۹۳۱۱
  • تعداد نظرات : ۹۹۹۸
  • تعداد حاضران : ۲۷۰
  • آخرین بروزرسانی : ۴ ماه پيش
دیگران می خوانند
تبلیغات
آخرین جستجوها