freepay, Freepay, freepay.ir, فری پی, درگاه پرداخت
تبلیغات
فال, فال های وتار, فال وتار, faal, fal, wtaar, faal wtaar


به گزارش ایسنا، محسن عبداللهی استاد حقوق بین‌الملل طی سخنانی در همایش تحولات هنجارسازی در حقوق بین‌الملل معاصر با محوریت موضوع حقوق نرم و نرمی در حقوق بین‌الملل با بیان اینکه حقوق بین‌الملل فاقد سند نورماتیو در احصاء منابع حقوقی بین‌الملل است و هیچ جا دولت‌ها در مورد شمار مواد حقوق بین‌الملل توافقی نکرده‌اند، اظهار کرد: آنچه که سابق در دیوان بین‌المللی و بعدها در اساسنامه دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی و هم اکنون در اساسنامه دیوان ذکر شده منابعی است که دیوان‌های بین‌المللی باید بر اساس آن اقدام کنند. آنچه بر اساس ماده 38 به منابع حقوق بین‌الملل اشاره دارد نزدیک به 100 سال سابقه دارد که حاکی از قدمت و کهنه شدن این ماده است و عنوان این سمینار نشان دهنده آن است که در حوزه بین‌الملل شاهد تحولاتی هستیم که در ماده 38 مشاهده نمی‌شود.

عبداللهی گفت: در این راستا از دو منبع جدیدالظهور که کمتر مورد اختلاف است می‌توان نام برد که اولین آن اعمال یک‌جانبه دولت‌هاست که تعهدآفرین هستند و دیگری تصمیمات سازمان‌های بین‌الملل که حقوق نرم در قالب این منبع نوظهور قرار دارد.

وی در تعریف حقوق نرم، گفت: با توجه به اینکه نویسندگان حقوق بین‌المللی در ارائه تعریف واحد از حقوق نرم دچار اختلاف هستند، در این جا تعریفی ارائه می‌کنیم که جامعیت بیشتری دارد؛ با این مضمون که حقوق نرم سند نوشته غیرالزامی است که دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی از طریق آن یک ترجیح رفتاری را اعلام می‌کنند که در این تعریف دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد موسع با این عنوان که هر آنچه حقوق سخت نیست،  soft law نیست و در تعریف مضیق آمده است تصمیم‌های سازمان‌های بین‌المللی که قانوناً الزام‌آور نیستند و قانوناً نمی‌توانند دولت‌ها را به آن موظف و ملزم کنند، در قالب حقوق نرم طبقه‌بندی می‌شوند. مشخصاً مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد این ویژگی را دارد یا اعلامیه‌هایی که دولت‌ها در کنفرانس‌های بین‌المللی به تصویب کنوانسیون صادر می‌کنند.

عبداللهی در ادامه عنوان کرد: در تحلیل حقوق بین الملل گفته می‌شود یک نگاه ارادی وجود دارد که در این نگاه صفر و صدی ملاک هستند و یا قاعده حقوقی الزام‌آور داریم یا قاعده حقوقی الزام‌آور نداریم و چیزی بین آن وجود ندارد که در نگاه مقابل بین اعداد صفر تا صد و بین رنگ سفید و سیاه طیفی از رنگ‌ها و اعداد قرار می‌گیرد که این فاصله را حقوق نرم پر می‌کند. نگاه دیگری وجود دارد با این مضمون که حقوق خارج از اراده دولت‌هاست که این یک نوع نگاه افراطی است. نظریه افراطی دیگر اینکه قاعده حقوقی زاده اراده دولت‌هاست. گروهی که معتقدند حقوق خارج از اراده دولت‌هاست می‌گویند حقوق الزامی اساساً جوابگوی مسائل سریع در روابط پیچیده بین‌المللی نیست و نمی‌توان به آنها پاسخ داد. حقوق نرم کمک می‌کند که دولت در مورد اختلافات خود و در تصویب قوانین بین‌المللی فائق آیند.

این استاد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: قاعده حقوقی از دو رکن الزام‌آوری و پایبندی برخوردار است. پذیرش نظریه حقوق نرم بر تفکیک و جداسازی این دو رکن تاکید دارد و همچنین حقوق نرم از عنصر پایبندی برخوردار است. دولت‌ها می‌خواهند که این ارکان را مورد توجه قرار دهند بی آنکه به آن الزام داشته باشند.

عبداللهی گفت: گاهی دولت‌ها قادر به تصویب اسناد الزام‌آور نیستند لذا ترجیح می‌دهند به جای اسناد سخت زمینه را برای تنظیم اسناد نرم فراهم کنند. تئوری تفویض که بر اساس آن گاهی دولت‌ها از محبوبیت،‌ کارآمدی و اقبال احتمالی جهانی از سندی که قصد تصویب دارد اطلاع و اطمینان ندارند لذا ترجیح می‌دهند ابتدا آن را در قالب سند نرم به جوامع بین‌المللی عرضه کنند تا میزان مطلوبیت و اقدام جهانی آن سند را دریابند.

وی افزود: در واقع طبق یک تعریف حقوق نرم در رویه دولتی پرورانده می‌شود و در عمل باید دید دولت‌ها چه واکنشی نشان می‌دهند. در بعضی مواقع نیز دولت‌ها برای هماهنگی همکاری‌های خود به حقوق نرم پناه می‌برند. یعنی لازم نمی‌دانند برای یک همکاری، سند سخت تنظیم کنند و بر اساس تئوری اجتناب این ایده وجود دارد که بر اساس حقوق داخلی وقتی دولت‌ها وارد یک سند می‌شوند احتمال نقض آن را از سوی خود بررسی می‌کنند؛ زیرا در مواردی اتفاق می‌افتد که دولت آگاهانه دست به نقض یک سند می‌زند و حاضر است هزینه‌های آن نقض را بپردازد. چنین چیزی مفروض است وقتی دولت‌ها وارد معاهدات بین‌المللی می‌شوند. وقتی دولت‌ها در حوزه‌هایی که از قبل احتمال نقض را زیاد می‌دانند ترجیح می‌دهند وارد سند الزام‌آور نشوند، چون قبح نقض یک سند الزام‌آور، تبعات بیشتری نسبت به نقض سند نرم دارد و آثار حقوقی کمتری هم به بار می‌آورد.

عبداللهی آثار حقوق نرم را اینچنین عنوان کرد که حقوق نرم تعهدات الزام‌آور را تحمیل نمی‌کند اما به معنی نداشتن آثار حقوقی نیست بلکه از اثرات آن می‌توان به این اشاره کرد که حقوق نرم می‌تواند باعث بین‌المللی کردن موضوع مورد اعلامیه سند شود. برای اینکه یک کنوانسیون بین‌المللی به تصویب برسد باید ابتدا در عرصه بین‌المللی مطرح باشد و به عبارت دیگر باید ارزش بین‌المللی داشته باشد تا بعد بتوان از آن ارزش حمایت کرد؛ در نتیجه حقوق نرم اولین گام در بین‌المللی کردن موضوعات است.

وی حقوق محیط زیست را در واقع محصول حقوق نرم دانست و افزود: اولین گام‌های حقوق محیط زیست با اعلامیه استکهلم در سال 1972 برداشته شد و بعد از آن اعلامیه ریو و سایر اعلامیه‌ها. با توجه به این موارد می‌توان گفت تک‌تک اصول این اعلامیه تبدیل به کنوانسیون بین‌المللی شده و در نهایت تبدیل آنها به عرف بین‌المللی را به همراه داشته است. نکته قابل توجه دیگر آنکه حقوق نرم اصول راهنمایی برای تفسیر سایر اعمال حقوقی بدست می‌دهد که ممکن است برای تغییر یک موضوع به سند نرم استناد شود. نکته دیگر اینکه خطوط، رویکرد و رویه دولت‌ها را در شکل‌دهی به عرف بین‌المللی تعریف می‌کند و از دولت‌ها خواسته می‌شود از طریق همین حقوق نرم باعث ایجاد قاعده عرفی بین‌المللی شوند.

وی در ادامه عنوان کرد: در مورد حقوق نرم ممکن است که یک سند نرم مورد اقبال قرار نگیرد و به سند الزام‌آور تبدیل شود که البته برای آن شاهد عینی وجود ندارد و این موارد در نهایت ممکن است به ایجاد عرف بین‌الملل تبدیل شود.

عبداللهی با بیان اینکه در طبقه‌بندی نرمی در حقوق بین‌الملل بعضی نویسندگان باعث خلط در تعریف شده‌اند، تصریح کرد: برای نمونه برخی معتقدند گاهی سند نرم است و گاهی می‌گویند محتوا نرم است. از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند یک معاهده حاوی قواعد حقوق نرم باشد که این خلط مفهوم است. معاهده یک سند الزام‌آور است. ممکن است مواد معاهده از نرمی و انعطاف قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد و این نرمی به معنی گنجاندن  soft law در یک سند سخت نیست.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: چهار نرمی در معاملات بین‌المللی قابل احصاء است؛ برخی معاهدات با کنایه معاهدات قطعنامه‌ای نامیده می‌شوند که دارای دستورالعمل مشخص رفتاری هستند. برای نمونه کنوانسیون چارچوبی اقلیت‌های ملی که خود کنوانسیون اقلیت ملی را تعریف نمی‌کند و همه را به دولت عضو واگذار می‌کند. دیگری معاهداتی که دارای مواد نمادین هستند. مثلاً معاهده مودت ایران و ایالات متحده آمریکا، ماده‌ای که اعلام می‌کند بین طرفین صلح و دوستی برقرار شود، اما دیوان این ماده را تایید نمی‌کند و معتقد است این ماده دارای تعهد الزام‌آور معینی نیست. سومین مورد معاهدات چارچوبی یا ساختاری است که معاهداتی را که به تنهایی برای اجرا کافی نیستند و نیاز به معاهدات تکمیلی دارند را شامل می‌شود، مانند کنوانسیون چارچوبی تغییر آب و هوا. این نوع معاهدات اصل تعهد را معین می‌کند ولی حد آن را به معاهدات جانبی  اسناد ضمیمه واگذار می‌کند و چهارمین مورد معاهداتی است که تعهد به وسیله دارند و اعلام می‌کنند که دولت‌ها از طریق تدابیر مقتضی و با توجه به توانایی‌های‌شان فلان کار را انجام دهند. همین‌طور می‌شود به معاهداتی اشاه کرد که الزام‌آوری و سازوکار قوی ندارند مانند معاهدات فضایی که معاهدات را نرم می‌کنند اما به حقوق نرم تبدیل نمی‌کنند.

عبداللهی در نتیجه‌گیری این نشست، اظهار کرد: حقوق نرم قطعاً به حل و فصل اختلافات بین‌المللی و توسعه حقوق بین‌الملل کمک شایانی کرده اما گرایش فزاینده به این حقوق دو چالش را به همراه دارد. اول اینکه اصل حاکمیت دولت‌ها را در بسیاری موارد نادیده می‌گیرد به ویژه اگر از ابتدا این منظور وجود داشته باشد. مثل تلاش دولت سوئیس که منجر به شکست شد که دولت سوئیس برای تصویب قطعنامه‌ای در مورد ارتقاء سازوکارهای اجرای حقوق بشر از ابتدا تلاش داشت که دولت‌ها را قانع کند که سند نرم است و برای تصویب قطعنامه علیرغم دو الی سه سال تلاش کرد. ولی در نهایت این موضوع مورد تصویب قرار نگرفت. زیرا دولت‌ها حاضر نبودند از حق حاکمیتی خود صرف‌نظر کنند. نکته دوم که از نکته اول مهم‌تر است این است که انجاز و قطعیت، تعهدات بین‌المللی را به چالش می‌کشد و دنیایی که در آن دولت‌ها رها شده‌اند و تصمیم‌گیری الزام‌آور بودن یا نبودن تعهدات توسط دولت صورت می‌گیرد که این امر باعث کمرنگ شدن سایر منابع حقوق بین‌الملل می‌شود و به قاطبه حقوق بین‌الملل و به حقوق بودن حقوق بین‌الملل لطمه می‌زند.

انتهای پیام

منبع : ایسنا ارسال به :
انتشار : پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۴:۳۷ دیده شده : ۶۴بار نویسنده : admin

افشین عبداللهی حقوق دکتر عبداللهی حقوق بین الملل نرم به انگلیسی نرم افزار به انگلیسی نرم افزار به انگلیسی چی میشه؟ جنگ نرم به انگلیسی معنی نرم به انگلیسی نرم تنان به انگلیسی نرم افزار انگلیسی به فارسی نرم افزار ترجمه فارسی به انگلیسی نرم افزار فارسی به انگلیسی اندروید نرم افزاردیکشنری انگلیسی به فارسی بهترین نرم افزارهای اندروید بهترین نرم افزارهای اندروید 2015 بهترین نرم افزارهای اندروید 2014 بهترین نرم افزارهای اندروید 2013 بهترین نرم افزارهای اندروید 2012 بهترین نرم افزارهای اندروید فارسی بهترین نرم افزارهای اندروید در سال 2013 بهترین نرم افزارهای اندروید در سال 2014 بهترین نرم افزارهای اندروید4 بهترین نرم افزارهای اندروید سال 2014 بهترین نرم افزار ریکاوری بهترین نرم افزار ریکاوری عکس بهترین نرم افزار ریکاوری هارد بهترین نرم افزار ریکاوری اندروید بهترین نرم افزار ریکاوری عکس اندروید بهترین نرم افزار ریکاوری هارد اکسترنال بهترین نرم افزار ریکاوری فیلم بهترین نرم افزار ریکاوری هارد فرمت شده بهترین نرم افزار ریکاوری مموری کارت بهترین نرم افزار ریکاوری فلش بهترین نرم افزار حسابداری بهترین نرم افزار حسابداری رایگان بهترین نرم افزار حسابداری فروشگاهی بهترین نرم افزار حسابداری اندروید بهترین نرم افزار حسابداری چیست بهترین نرم افزار حسابداری برای مغازه بهترین نرم افزار حسابداری پیمانکاری بهترین نرم افزار حسابداری برای اندروید بهترین نرم افزار حسابداری شخصی بهترین نرم افزار حسابداری فروشگاه بهترین نرم افزار دانلود از یوتیوب بهترین نرم افزار دانلود از یوتیوب برای اندروید بهترین نرم افزار دانلود بهترین نرم افزار دانلود تورنت بهترین نرم افزار دانلود سایت به صورت کامل بهترین نرم افزار دانلود از یوتیوب در اندروید بهترین نرم افزار دانلود از یوتیوب آندروید بهترین نرم افزار دانلود از یوتیوب برای ایفون بهترین نرم افزار دانلود از اینستاگرام بهترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی بهترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی اندروید بهترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی چیست؟ بهترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی برای موبایل بهترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی چیه بهترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی رایگان بهترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته بهترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Ios بهترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی دانلود بهترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی برای کامپیوتر بهترین نرم افزار طراحی سایت بهترین نرم افزار طراحی سایت Html5 بهترین نرم افزار طراحی سایت داینامیک بهترین نرم افزار طراحی سایت بدون کدنویسی بهترین نرم افزار طراحی سایت چیست؟ بهترین نرم افزار طراحی سایت فارسی بهترین نرم افزار طراحی سایت بدون برنامه نویسی بهترين نرم افزار طراحی سایت بهترین نرم افزار طراحی سایت رایگان بهترين نرم افزار طراحي سايت بهترین نرم افزار دانلود از یوتیوب با سرعت بالا بهترین نرم افزار دانلود از یوتیوب برای کامپیوتر بهترین نرم افزار دانلود از یوتیوب کامپیوتر بهترين نرم افزار براي دانلود از يوتيوب بهترین نرم افزار برای دانلود ویدئو از یوتیوب بهترین نرم افزار چت بهترین نرم افزار چت تصویری بهترین نرم افزار چت اندروید بهترین نرم افزار چت کامپیوتر بهترین نرم افزار چت موبایل بهترین نرم افزار چت تصویری اندروید بهترین نرم افزار چت برای موبایل بهترين نرم افزار چت بهترین نرم افزار چت برای گوشی های اندروید بهترين نرم افزار چت اندرويد بهترین نرم کننده مو بهترين نرم كننده موي سر بهترين نرم كننده مو بهترین نرم کننده موی رنگ شده بهترین نرم کننده مو ایرانی بهترین نرم کننده موی سر گیاهی بهترین نرم کننده مو رنگ شده بهترین نرم کننده مو گیاهی بهترين نرم کننده مو بهترین نرم کننده موهای رنگ شده حل وصلة حل وصلة المجموعة الثانية حل وصلة 2 المجموعة الثالثة حل وصلة الجزء الثاني حل وصلة المجموعة الرابعة حل وصلة 2 حل وصلة المجموعة الاولى حل لعبة وصلة حل مشكلة وصلة Usb حل لغز وصلة حل لعبة وصلة المجموعة الثانية حل ورک بوک Advanced 1 جواب ورک بوک Advanced 1 حل وجع الراس علاج وجع الراس علاج وجع الراس الشديد علاج وجع الراس بالاعشاب علاج وجع الراس للحامل علاج وجع الراس بدون دواء علاج وجع الراس بالقران علاج وجع الراس المستمر علاج وجع الراس في افريقيا علاج وجع الراس بالقران الكريم حل لعبة وصلة المجموعة الرابعة حل وجع الاسنان علاج وجع الاسنان علاج وجع الاسنان بالاعشاب علاج وجع الاسنان للحامل علاج وجع الاسنان بالقران علاج وجع الاسنان الحاد علاج وجع الاسنان في البيت علاج وجع الاسنان واللثة علاج وجع الاسنان عند الاطفال حل الم الاسنان حل لعبة وصلة المجموعة الاولى حل و فصل اختلافات بین المللی حل و فصل اختلافات بین المللی از منظر اسلام حل و فصل اختلافات بين المللي روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی شیوه های حل و فصل اختلافات بین المللی تاريخچه حل و فصل اختلافات بين المللي حل و فصل اختلافات در تجارت بین الملل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی حل و فصل اختلافات حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني تاريخچه حل و فصل اختلافات بين المللي قسمت اول روشهاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری Icsid قرارداد بین المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری حل و فصل اختلافات در ایکسید حل و فصل اختلافات در Wto حل و فصل اختلافات تجاری حل و فصل اختلافات دریایی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی حل و فصل اختلافات ورزشی است یا هست است اثيكا مستشفى است اثيكا است و هست تفاوت است و هست کاربرد است و هست فرق بین است و هست فرق بين است و هست تفاوت فعل است و هست فرق بين است و هست چيست است هستم است المراة است المراة يوتيوب است المراة فيديو معنى است المراة ماهو است المراة شكل است المراة است يمنيه است يمنيه تويتر اجمل است يمنيه احلى است يمنيه است مره اكبر است مره اجمل است مره است معنى معنى است في اللغه العربيه معنى است باللغه العربيه ما معنى است معنى است بالجنوبي معنى است بالانجليزي معنى است بالفارسية معنى است كبش معنى است في المعجم عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین‌المللی کمک شایانی کرده است

دیدگاه شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سایت نمایش داده خواهد شد
آخرین مطالب
تبلیغات
آمار وتار
  • تعداد مطالب : ۱۳۹۳۱۱
  • تعداد نظرات : ۸۲۲۹
  • تعداد حاضران : ۹۶
  • آخرین بروزرسانی : ۳ ماه پيش
دیگران می خوانند
تبلیغات
آخرین جستجوها